Nota de premsa: Un programa de tractament integral millora significativament la qualitat de vida dels malalts de Parkinson

El Parkinson és una malaltia crònica progressiva en la que predominen símptomes motors, com la bradicinèsia (lentitud de moviment), tremolor i rigidesa muscular. En les fases inicials, el tractament oral amb diferents fàrmacs controla de manera eficaç aquesta simptomatologia, però en un termini de 5 anys, en la meitat dels casos, i de 10 anys, per gairebé el 100% dels pacients, aquest tipus de teràpia no és suficient. És en aquest punt quan assoleix especial importància poder oferir un programa de tractament integral.

El programa terapèutic integral permet un accés més àgil i amb menys demora als diferents tractaments d’alta complexitat, millorant així en un alt grau la qualitat de vida de les persones amb Parkinson. “L’experiència ens ha demostrat que disposar en un mateix centre de neuròlegs, neurocirurgians, neurofisiòlegs, neuropsicòlegs, logopedes, dietistes, fisioterapeutes i metges rehabilitadors, és molt positiu en el tractament dels pacients amb malaltia de Parkinson complicada”, explica la Dra. Matilde Calopa, responsable de la Unitat de Parkinson i Moviments Anormals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Aquesta avaluació integral fa possible oferir als pacients la teràpia més adequada en les fases avançades.

Un d’aquests tractaments és l’estimulació cerebral profunda, una operació quirúrgica que consisteix en la implantació d’elèctrodes cerebrals en zones del cervell anormalment actives en els malalts de Parkinson. La tècnica permet la neuromodulació del circuit motor dels ganglis basals en alguns dels seus nodes crítics. Els punts a estimular poden ser el tàlem, el nucli pàl·lid intern o el nucli subtalàmic. “Des de l’Hospital Universitari de Bellvitge preferim estimular el nucli subtalàmic, ja que presenta els mateixos efectes beneficiosos i a la vegada permet reduir la medicació a menys de la meitat, en alguns casos”, indica el Dr. Gerard Plans, neurocirurgià de l’Hospital de Bellvitge. Amb l’estimulació cerebral profunda s’obté una millora global significativa del 80% dels símptomes motors del Parkinson, com ara les fluctuacions motores, els ‘off’ severs (mobilitat molt dolenta) i les discinèsies (moviments involuntaris) presents en molts pacients en un estat avançat de la malaltia.

D’altra banda, el sistemes d’infusió contínua s’han consolidat com un dels tractaments més eficaços un cop altres teràpies no funcionen en pacients greus. “Aquest mètode, que consisteix en l’administració contínua d’un gel de levodopa i carbidopa per via intestinal, corregeix les fluctuacions motores i discinèsies, redueix els problemes d’absorció, permet ajustar la dosi en funció de les necessitats del pacient i millora l’autonomia i, així, la qualitat de vida de la persona”, explica el Dr. Serge Jaumà, neuròleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge. El procediment consisteix en la realització d’una gastrostomia percutània endoscòpica, per tal de col·locar un catèter permanent que passa per l’estómac fins al duodè, on queda fixat. Aquesta sonda interna es connecta mitjançant una sonda externa a una bomba d’infusió portàtil que allibera contínuament la dosi programada individualment per a cada pacient.

En aquests moments, la investigació i els assajos clínics que s’estan duent a terme en hospitals especialitzats són primordials en la lluita contra les manifestacions de la malaltia del Parkinson. “A l’Hospital de Bellvitge s’investiga la duració dels efectes beneficiosos dels fàrmacs, la forma més adient d’administració, així com la creació de medicació específica  per a cada fase de la malaltia”, especifica la Dra. Matilde Calopa. Les línies d’investigació existents per a aconseguir avenços en la disminució de la simptomatologia d’aquesta patologia són clau per continuar treballant en la millora de la qualitat de vida d’aquests pacients.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels 5 grans hospitals universitaris de Catalunya, registrant 30.700 altes anuals, de les quals el 34,9% són d’alta complexitat. És l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya fins a les Terres de l’Ebre, la qual cosa significa una cobertura assistencial per a més de 2 milions d’habitants. Ha estat TOP 20 en el rànquing dels millors hospitals de l’Estat de forma consecutiva en els últims quatre anys.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email