Nota Premsa: Els tractaments realitzats amb endoscòpia intervencionista estalvien ingressos hospitalaris

Els avenços que han experimentat en els darrers anys les tècniques d’endoscòpia digestiva terapèutica, amb el desenvolupament de fins a una vintena d’innovadors procediments, estan permetent realitzar cada vegada més intervencions de patologies de l’aparell digestiu sense necessitat de recórrer a la cirurgia convencional amb ingrés hospitalari.

“L’endoscòpia digestiva resulta menys invasiva que les tècniques quirúrgiques  convencionals ja que es realitza introduint un tub amb una càmera a través de la boca. Els tractaments d’aquest tipus estan guanyant cert terreny a la cirurgia a causa de la reducció de les complicacions obtinguda amb el perfeccionament dels procediments”, assegura el Dr. Joan Gornals, endoscopista intervencionista del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

Fins fa pocs anys, aquest sistema s’ha utilitzat essencialment amb finalitats diagnòstiques. Tot i així, en la darrera dècada ha tingut també un gran desenvolupament l’endoscòpia intervencionista, amb la qual, gràcies a nous coneixements i a un utillatge més sofisticat, un endoscopista pot extreure mostres i realitzar accions terapèutiques com ara el drenatge de col·leccions (bosses de líquid semblants a quists) sense necessitat de recórrer a la cirurgia convencional.

“Per a alguns d’aquests avenços, ha estat clau el desenvolupament de l’ecoendos­còpia, també anomenada ultrasonografia endoscòpica (USE), un sistema que combina la visió directa a través de la càmera de l’endoscopi amb la informació que proporciona una sonda d’ultrasons, igualment incorporada al tub d’endoscòpia”, explica el Dr. Gornals.

Així mateix, una de les tècniques que més han revolucionat l’especialitat en els darrers anys és el drenatge endoscòpic de col·leccions, que s’aplica sobretot a col·leccions pancreàtiques però també del fetge, la melsa, la vesícula biliar, pèlviques i toràciques, i que es pot realitzar des de qualsevol òrgan a què pugui arribar l’endoscopi, com poden ser l’esòfag, l’estómac, els intestins o fins i tot el recte, és a dir, mitjançant orificis naturals. Aquestes tècniques obtenen un 90% d’èxit en casos ben identificats.

“En total, existeixen ja fins a una vintena de tècniques endoscòpiques terapèutiques. L’aparició d’innovacions en aquest camp és gairebé contínua. Així, un dels reptes immediats és escurçar i simplificar les intervencions aconseguint que, amb un mateix acte, es pugui fer la punció inicial, la introducció de la guia i del dilatador i el posterior drenatge, processos que ara cal realitzar amb instruments diferents”, explica el Dr. Gornals. El drenatge endoscòpic de col·leccions ha consolidat un gran avenç gràcies a l’evolució de les pròtesis utilitzades i altres utillatges específics per dur a terme drenatges transmurals. En aquest sentit,  la substitució de la pròtesi de tipus cilíndrica per una en forma de diàbolo ha facilitat el procés de drenatge. Un cop drenat el quist, al cap d’un mes i mig, es pot extreure la pròtesi. Les recurrències a causa d’aquest procediment són excepcionals. L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat pioner a l’Estat espanyol en l’ús d’aquesta nova pròtesi i, en aquests moments, ja porta realitzats 20 casos aproximada­ment, alguns dels quals han estat publicats en les revistes científiques més rellevants de l’especialitat, com ara Endoscopy i Surgical Endoscopy.

“L’Hospital de Bellvitge realitza actualment totes les tècniques endoscòpiques terapèu­tiques consolidades en la pràctica assistencial, a més d’algunes en fase experimental, en el marc de projectes científics”, explica el Dr. Jordi Guardiola, cap de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’HUB. Segons ell, l’endoscòpia terapèutica “té un rendiment molt clar, en termes de menor agressivitat i de reducció de l’estada hospitalària, sempre que sigui realitzada per equips altament qualificats i amb experiència”. En aquest sentit, afirma que ha estat clau “l’aparició d’una nova generació d’endoscopistes, que s’han format ja no només en les tècniques de l’exploració, sinó també en les de punció i en tots els aspectes de l’intervencionisme”.

Una altra nova tècnica molt utilitzada per tractar l’obstrucció de la via biliar és la colangio­pancreato­­grafia guiada per ecoendoscòpia (CPES), que té com a efecte l’icterícia (coloració groga de la pell) i que sovint està causada per la presència d’un càncer de pàncrees. Es tracta d’una alternativa als casos en què no és possible la intervenció d’elecció, que és la colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE). La CPRE consisteix a desobstruir endoscòpicament el conducte biliar des del budell, però hi ha entre un 5 i un 10% de pacients en què l’accés pel budell no és practicable. En aquests casos, centres terciaris especialitzats com l’Hospital Universitari de Bellvitge realitzen la CPES, en què el guiatge de l’ecoendoscòpia permet arribar a la via biliar per altres camins després de practicar anastomosis (connexions quirúrgiques) amb algun dels òrgans que es troben al seu voltant. Per la complexitat de la tècnica, fins ara, a l’Estat espanyol no és un procediment estès i es limita en l’activitat assistencial de pocs centres terciaris, com és el cas de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Globalment, la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’HUB realitza cada any prop de 12.000 endoscòpies, de les quals unes 900 (unes 550 CPRE i unes 350 ecoendoscòpies) són intervencio­nistes. Així mateix, des de fa tres anys imparteix un curs capdavanter d’ecoendoscòpia de la Universitat Oberta de Catalunya, pel qual ja han passat 56 alumnes de tot l’Estat i l’estranger.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels 5 grans hospitals universitaris de Catalunya, registrant 30.700 altes anuals, de les quals el 34,9% són d’alta complexitat. És l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya fins a les Terres de l’Ebre, dada que representa cobertura assistencial de més de 2 milions d’habitants. Ha estat TOP 20 en el rànquing dels millors hospitals de l’Estat de forma consecutiva en els últims quatre anys.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email