Neuromoduladors a mida permeten tractar el dolor neuropàtic complex de manera no invasiva i reversible

Neuromoduladors a mida permeten tractar el dolor neuropàtic complex de manera no invasiva i reversible