Neuromoduladors a mida permeten tractar el dolor neuropàtic complex de manera no invasiva i reversible

El dolor crònic és un dolor que persisteix més enllà del temps normal de curació d’una lesió aguda, que normalment és de tres a sis mesos, o aquell que es produeix en malalties sense curació. També pot sorgir quan no hi ha una causa òbvia i el sistema nerviós emet una senyal d’alerta desproporcionada o innecessària en relació a l’estímul subjacent. Una de les tècniques més innovadores en el tractament del dolor neuropàtic complex, el dolor crònic més difícil de tractar que afecta el sistema nerviós central o perifèric, és el neuromodulador a mida.

Un sistema no invasiu i reversible que modula la informació neuronal creada pel dolor, sempre que aquest no es pugui curar amb fàrmacs. “El dispositiu consisteix en un marcapàs que s’implanta de forma percutània i envia impulsos elèctrics controlats a uns elèctrodes que es col·loquen a l’espai epidural o als nervis perifèrics. Així es modula el senyal del dolor i s’impedeix que aquest arribi al cervell amb la mateixa intensitat”, explica el Dr. Víctor Mayoral, cap de secció de la Unitat de Dolor Crònic de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Es calcula que el 20% de la població té dolor crònic, 17% a l’Estat Espanyol, de caràcter intens al voltant del 4,5% i diari en el 9%. Els dolors més freqüents són els d’esquena, ossos i articulacions, el quals repercuteixen molt negativament en la qualitat de vida de les persones. Els afectats presenten dificultats per agafar el son o insomni, ansietat i depressió. A més de l’impacte en salut, aquesta patologia afecta significativament en l’economia amb costos directes, entre els quals destaquen l’augment en la dedicació del personal sanitari i consum de fàrmacs, i els costos indirectes relacionats amb la disminució de la producció a causa de l’absentisme laboral. El cost global d’aquesta malaltia es calcula aproximadament en un 2,5% total del PIB espanyol.

 
Amb l’objectiu de ser el màxim d’efectiu en una malaltia de diagnòstic complex com és el dolor crònic, el maneig multidisciplinari és el tractament que més garanteix les probabilitats d’èxit. “Per aconseguir el tractament òptim en una malaltia d’aquesta complexitat es necessita la màxima connexió entre tots els especialistes que hi intervenen. Per això, hem anat un pas més endavant i ja no només estem interconnectats, sinó que passem visita en conjunt amb cada pacient”, explica el Dr. Mayoral. L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat un dels centres pioners en implantar aquest tipus de consultes on el pacient es tractat en una visita per tots els especialistes implicats en el diagnòstic i el tractament de la malaltia. L’eficàcia d’aquesta fórmula ha estat constatada en pacients amb fractura vertebral osteoporòtica i s’ha aconseguit una disminució del temps de curació, així com tractaments més complets.

Ara, aquest avenç en la gestió multidisciplinària s’està adaptant a persones amb dolor neuropàtic complex. “El dolor neuropàtic necessita d’estudis neurofisiològics molt precisos per saber el grau de severitat i quins són els nervis afectats. Per això, la importància de les visites multidisciplinàries amb els pacients, que ens permeten una interacció directa entre tots els professionals i, així, una orientació més efectiva”, indica el Dr. Mayoral. Un neuròleg, neurofisiòleg, anestesista i una infermera intervenen en el seguiment de la malaltia de manera directa des del primer moment. “Aquesta és una fórmula no només efectiva en la cura del pacient, sinó motivadora i enriquidora per als especialistes que treballem en equip en la investigació de cada cas”.

Un altre avenç clau en les unitats de dolor crònic és la punció ecoguiada. L’ecografia permet la visualització en temps real del recorregut de l’agulla i la difusió del fàrmac analgèsic o l’aplicació de tècniques lesionals com la radiofreqüència just a la estructura diana. Els avantatges d’aquesta tècnica, amb l’Hospital Universitari de Bellvitge com un dels centres capdavanters a practicar-la, són molt beneficiosos, ja que a més de poder observar les estructures generadores de dolor, la punció ecoguiada permet allunyar la punxa de l’agulla de determinades estructures pròximes o que es troben en el trajecte de la punció i que tenen risc de ser danyades.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email