Millora la comunicació amb les empreses subcontractades en matèria de prevenció de riscos laborals

La Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals ha decidit implantar l’aplicació pública i gratuïta PCAE (Programa de Coordinació d’Activitats Empresarials), elaborada per la CEOE, per gestionar de manera més eficient el gran nombre d’empreses subcontractades que presten serveis als hospitals. L’objectiu és agilitar les tasques burocràtiques, millorar la comunicació i poder centrar els esforços en la resolució de problemàtiques concretes amb la finalitat de minimitzar riscos tant pels professionals de l’ICS com per les pròpies empreses.

Els dies 25 i 28 de març i 2 d’abril la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals va dur terme unes sessions informatives amb la col•laboració de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball per presentar la nova eina informàtica a les empreses subcontractades i als departaments del nostre territori implicats en la Coordinació d’Activitats Empresarials, a les que van assistir un total de 114 persones de 80 empreses.

Els resultats obtinguts en les enquestes de satisfacció posen de manifest l’interès en la utilització del programa i el valoren com una eina útil i beneficiosa per millorar l’activitat.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email