Metges residents del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’HUB obtenen el prestigiós European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDA)

La Dra. Tania Calderón, la Dra. Montserrat Mallol, el Dr. Rubén Martínez, el Dr. Augusto Mauro i la Dra. Elena Morente, metges interns residents de quart any del Servei d’Anestesiologia i Reanimació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, han obtingut el European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination (EDA), concedit per la Societat Europea d’Anestesiologia.

Aquest reconeixement és concedit per la Societat Europea d’Anestesiologia després d’un examen en dues parts, d’acord amb l’avaluació que en fa un consell independent d’examinadors.

L’EDA és un examen supranacional de final de formació en anestesiologia, de caràcter multilingüe. Dividit en una prova escrita i una altra oral, cobreix totes les ciències bàsiques rellevants i els temes clínics relacionats amb l’anestèsia, l’atenció al pacient crític i el tractament del dolor. L’examen, que es convoca des de l’any 1984, és el diploma mèdic europeu més antic existent en l’actualitat.

Aquest reconeixement, el tenen diversos membres del Servei d’Anestesiologia, però la peculiaritat de ser obtingut pel col·lectiu de residents de quart any permet efectuar una valoració uniforme del nivell i la qualitat de la formació especialitzada del Servei d’Anestesiologia, i impulsa la promoció i la mobilitat de professionals entre països europeus.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email