Més del 50% dels pacients ancians ingressats per insuficiència cardíaca descompensada mostren alguna discapacitat en la vida diària

L’estudi multicèntric Basal functional status predicts three-month mortality after a heart failure hospitalization in elderly patients – the prospective RICA study liderat pels doctors Francesc Formiga i David Chivite, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge, conclou que més de la meitat dels pacients d’edat avançada ingressats en els serveis de medicina interna a Espanya a causa d’una insuficiència cardíaca descompensada (IC) són persones que mostren alguna discapacitat habitual en les tasques bàsiques de la vida diària (ABVD), quantificades amb l’Índex de Barthel (IB).

Com a important novetat, el treball confirma que en aquests pacients les puntuacions baixes d’IB són predictors independents de  mortalitat global en un termini de 3 mesos. Atès que la dependència en les ABVD bàsiques pot ser susceptible a la intervenció, “creiem que s’ha de realitzar almenys una avaluació geriàtrica bàsica en els pacients amb una IB alta que estan hospitalitzats per IC descompensades, per tal de detectar i tractar millor aquells amb puntuacions baixes de l’IB, els quals es troben en major risc de mortalitat i reingressos hospitalaris”, explica el Dr. Formiga.

L’objectiu de l’estudi va ser avaluar l’estat funcional dels malalts ancians hospitalitzats amb un diagnòstic d’IC descompensada i analitzar si l’estat funcional abans de l’ingrés era capaç de predir el risc de mortalitat al cap de 3 mesos. Així, es van analitzar 1.431 pacients d’edat avançada (≥ 75 anys) de manera prospectiva inclosa en el Registre Nacional Espanyol d’IC (RICA).

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email