Un moment de la sessió

Un moment de la sessió

El Comité de Recerca de l’HUB ha lliurat els seus primers premis a la millor tesi doctoral i al millor article científic de 2015 en el decurs d’una sessió de recerca que es va desenvolupar el 20 de desembre.

Els guardonats han estat Jordi Adamuz, infermer referent de la Unitat de Supprt als Sistemes d’Informació, per la seva tesi doctoral “Impacto de la neumonía adquirida en la comunidad en el consumo de recursos sanitarios posterior al alta hospitalària”, i la Dra, Júlia Miró, del Servei de Neurologia, per l’article “Interhemispheric microstrucutural connectivity in bitemporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis”, publicat a la revista Cortex. Cadascuna de les dues categories dels premis està dotada amb 1.000 euros.

El lliurament dels premis va ser la cloenda a una sessió de recerca que va omplir la sala d’actes petita de l’HUB per escoltar la conferència del Dr. Jordi Carratalà, cap del Servei de Malalties infeccioses, sobre com escriure un article científic.

L’article científic és la forma més habitual en què els investigadors comuniquen els resultats de les seves investigacions a la comunitat científica. El Dr, Carratalà va revisar les diferents parts d’un article científic i el seu contingut, així com les claus per escriure amb claredat i amb possibilitats d’èxit. La conferència estava dirigida especialment a residents de diferents especialitats clíniques i quirúrgiques, becaris d’investigació i joves investigadors en general, així com a estudiants avançats de llicenciatura en Medicina i Ciències de la Salut.

Finalment, el Dr. Josep Mara Cruzado, president del Comitè de Recerca de l’HUB, va convidar a tots els assistents a participar en noves convocatòries dels premis i d’altres, com ara la dels Ajuts als projectes de recerca clínica per a l’any 2016, per a la qual es poden presentar propostes fins a mitjans de gener.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email