L'HUB organitza la Jornada Informativa i de Portes Obertes per a futurs MIR 2012

El passat 16 de març, va tenir lloc en el nostre centre la Jornada informativa i de portes obertes per a futurs MIR, organitzada per la Comissió de Docència.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada era donar a conèixer la nostra estructura docent als futurs facultatius residents, així com difondre la docència que s’imparteix. També es va pretendre aproximar els serveis als futurs residents, per tal que poguessin conèixer més a fons la dinàmica de l’Hospital i així facilitar l’elecció tant de l’especialitat com del centre on volen realitzar la seva formació com a especialistes.

Hi van assistir més de cent aspirants, llicenciats en Medicina, Farmàcia, Física, Química, Biologia, Psicologia i Bioquímica.

L’acte va ser inaugurat pel director mèdic, Dr. Albert Salazar i la Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis i coordinadora mèdica de Docència. El Dr. Salazar va exposar l’activitat assistencial, docent i de recerca que es du a terme en el nostre centre, com a hospital de tercer nivell altament competitiu en tots els aspectes, i els avantatges que tot això representa per a la formació com a especialista.

Posteriorment, la Dra. Villalonga va explicar l’estructura i metodologia docent que se segueix i va exposar la planificació global, la supervisió i el nivell de responsabilitat progressiu establert, i el tipus d’avaluació que es realitza per tal que tots els residents surtin amb les competències necessàries per poder exercir una especialitat.

Va assistir-hi també el Dr. Santiago Ambrosio, vicedegà de Medicina al Campus de Bellvitge, el qual, en veure un nombrós grup d’antics estudiants del campus, els va dirigir unes amistoses paraules, que ells van agrair molt.

Es van organitzar tres taules rodones, en cadascuna de les quals van participar dos tutors docents, on es van presentar les diferents especialitats acreditades al nostre centre, agrupades en: bloc mèdic, bloc quirúrgic i bloc central.

Finalment, es va presentar un vídeo, en el qual van participar onze residents, on exposaven la seva experiència com a residents en el nostre centre, per què l’havien elegit, la formació rebuda, la seva vivència en les guàrdies i en les rotacions, i si recomanaven l’elecció del nostre centre per a la seva formació.

Els representants dels residents a la Comissió de Docència van participar-hi per contestar totes les preguntes dels futurs residents.

Posteriorment, van ser acompanyats als diferents serveis pels tutors i residents que van assistir a l’acte, per tal que els coneguessin personalment. Van ser acollits pels caps de servei, els tutors i la resta de residents, que els van donar totes les explicacions necessàries per poder realitzar la seva elecció amb la màxima informació.

Abril 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email