La xarxa treballa en el desenvolupament de nous marcadors biològics relacionats amb la malaltia

El Dr. Jordi Ponce, cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i el Dr. Ramon Salazar, del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Institut Català d’Oncologia, lideren la xarxa multicèntrica estatal de recerca en proteòmica del càncer d’ovari sota els auspicis de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Aquesta xarxa treballa en el desenvolupament de nous marcadors biològics amb eines de proteòmica, un objectiu transcendental en el diagnòstic, pronòstic i avaluació de la quimiosensibilitat en relació amb aquesta patologia.

L’absència de mètodes de cribratge i el silenci clínic dels estadis incipients situen el càncer d’ovari com el tumor de pitjor pronòstic i amb major taxa de mortalitat dels càncers genitals femenins. El desenvolupament de nous marcadors biològics pot ser un factor essencial per canviar aquesta negativa història natural.

L’origen de la xarxa de recerca en proteòmica es remunta a la constitució, fa dos anys, del Grup de Recerca Multidisciplinari del Càncer Epitelial d’Ovari, amb investigadors de l’HUB, l’ICO i la UB. Malgrat la joventut d’aquest grup, el treball previ i l’esforç dels darrers mesos l’han posicionat com a líder de diversos projectes de biologia molecular translacional d’àmbit estatal.

La concessió d’una beca CENIT l’any 2006, en conveni amb Orizon Genomics, ha facilitat la consolidació de les bases de dades clíniques i dels circuits de recollida i procés de mostres biològiques (Icobiobanc). Sobretot, però, ha permès consolidar nous hàbits de recerca amb la incorporació de becaris específics, com ho va ser durant més de divuit mesos el Dr. Marc Barahona i, actualment, ho és la Dra. Miriam Campos.

A continuació, el conveni amb la indústria Proteomika S.L., ampliat amb la sol·licitud a través de l’IDIBELL d’una nova beca CENIT –projecte compartit de l’HUB i l’ICO (Dr. Jordi Ponce i Dr. Ramon Salazar)–, ha permès no tan sols finançar aquest treball, sinó també situar el grup al capdavant d’una xarxa multicèntrica estatal sota els auspicis directes de la SEGO, amb centres a Barcelona, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Madrid i València.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Xarxa multicèntrica estatal de recerca en proteòmica del càncer d’ovari

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email