Jornada sobre Parkinson

Jornada sobre Parkinson

L’1 de desembre, la sala d’actes petita de l’Hospital Universitari de Bellvitge va acollir la “I Reunió sobre la malaltia de Parkinson a l’àrea d’influència de l’Hospital Universitari de Bellvitge”.

L’objectiu de la reunió era consolidar la coordinació del maneig del Parkinson avançat a l’àrea d’influència de l’Hospital. Va incloure una sessió formativa sobre la identificació de la malaltia de Parkinson avançat i les alternatives terapèutiques més innovadores existents: Duodopa i estimulació cerebral.

A més, es va plantejar la possibilitat de establir canals de comunicació periòdics entre els neuròlegs dels diferents hospitals, l’atenció primària i el nostre centre per tractar sobre el Parkinson  i discutir casos. Els professionals assistents a aquesta primera reunió van considerar que seria molt interessant seguir-se trobant en el futur, ja sigui de manera presencial o per via telemàtica.

La jornada va ser organitzada i coordinada per la Dra. Matilde Calopa, del Servei de Neurologia del nostre hospital. Va comptar amb la presentació del Dr. Antonio Martínez Yélamos, cap del Servei de Neurologia, i hi van participar també com a ponents el Dr. Jaumà, la Dra. Gómez i el Dr. Campdelacreu.

Desembre de 2015

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email