L'Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa el preoperatori virtual en cirurgia major ambulatòria i endoscòpies amb sedació

Des de l’any 2009, l’Hospital de Viladecans té en marxa el projecte preoperatori virtual, consistent en una reorganització dels estudis preoperatoris per a determinades intervencions quirúrgiques, amb els objectius d’evitar repetir proves i d’estalviar desplaçaments innecessaris dels pacients a l’hospital. Atesos els positius resultats assolits, des de l’11 de gener l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha posat en marxa una experiència similar, i, al llarg d’aquest any 2012, el preoperatori virtual s’estendrà a la resta d’hospitals de l’ICS.

El projecte de l’HUB, per a intervencions de cirurgia major ambulatòria i endoscòpies amb sedació, ha estat liderat per la Direcció Mèdica, amb la implicació de la Subdirecció Mèdica de l’Àrea Ambulatòria, la Coordinació Mèdica de Consultes Externes, la Subdirecció Mèdica de Gestió de Pacients, el Servei d’Anestesiologia i Reanimació, i la Direcció Infermera.

Aquesta iniciativa s’ha posat en marxa després d’un procés d’estudi sobre la necessitat real de cadascuna de les proves complementàries que se sol·licitaven (principalment radiografies de tòrax, analítiques i electrocardiogrames), i sobre la durada de la vigència de proves idèntiques que hagin pogut ser realitzades als malalts en els últims mesos a l’hospital o l’atenció primària.

El projecte no hauria estat possible sense la implantació del sistema informàtic SAP, que permet tenir la història clínica compartida, en combinació amb un sistema de preoperatoris ordenat i controlat, per evitar la duplicitat de proves.

Aquesta nova organització s’aplicarà a les més de 5.000 intervencions de cirurgia major ambulatòria i 8.100 endoscòpies amb sedació que es realitzen cada any a l’HUB, i estalviarà el desplaçament previ a una part d’aquests pacients, en funció de les proves necessàries en cada cas, amb el resultat d’una millora en l’eficiència del preoperatori i en la qualitat de l’assistència al pacient.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email