L'Hospital ha incorporat un innovador sistema de broncoscòpia guiada per navegador

La Secció d’Endoscòpia Respiratòria del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha incorporat aquest mes de juny un sistema de broscoscòpia guiada amb navegador (LungPoint©) que facilitarà de manera molt important l’obtenció de biòpsies per al diagnòstic precoç del càncer de pulmó. És el primer hospital de l’Estat espanyol i el cinquè d’Europa que incorpora la broncoscòpia guiada per navegació no electromagnètica.

L’endoscòpia respiratòria o broncoscòpia és un procediment mínimament invasiu consolidat des de fa anys per extreure mostres de nòduls del pulmó sospitosos de ser malignes. Consisteix en la introducció per la boca o el nas, fins als bronquis del pulmó, d’un tub amb una càmera a l’extrem que permet arribar al nòdul i extreure’n una mostra. A més d’aquesta funció diagnòstica, també permet efectuar determinats procediments terapèutics. De tota manera, la broncoscòpia convencional sovint no pot arribar als nòduls més petits i inaccessibles. Per millorar-ne l’efectivitat, fa pocs anys s’han començat a desenvolupar mètodes de broncoscòpia assistida, basats en complexos softwares de planificació i navegació.

El primer sistema de broncoscòpia assistida desenvolupat va ser la navegació electromagnètica (SuperDimension©), que utilitza la generació d’un camp electromagnètic en combinació amb una sonda per guiar la navegació. Aquest sistema, que han incorporat alguns hospitals de l’Estat, ha demostrat una alta efectivitat però també uns elevats costos i algunes limitacions en el seu ús. Recentment, ha aparegut una segona generació en què la navegació es basa totalment en l’anàlisi frame a frame de la imatge endoscòpica digital, sense necessitat, per tant, de generar un camp electromagnètic ni d’adquirir instrumental especial molt costós.

En tots dos casos, el procediment comença per una tomografia computada (TC) del pulmó, a partir de la qual un software reconstrueix amb total precisió l’arbre bronquial i la posició del nòdul. Combinant la informació que aporta aquesta planificació virtual amb el sistema de navegació, el broncoscopista pot arribar fins a àrees del pulmó que abans li eren inaccessibles. Segons estudis publicats, la broncoscòpia guiada per navegador té una taxa d’èxit del 75% (entre el 60% i el 80%, segons les sèries), mentre que la de les broncoscòpies convencionals gira al voltant del 40%.

L’inici d’aquest programa a l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat possible gràcies a un acord amb l’empresa Broncus Medical Inc., que ha fet cessió de l’equipament a l’hospital a canvi que es converteixi en el centre formatiu d’aquesta tecnologia al sud d’Europa. La Secció d’Endoscòpia Respiratòria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que dirigeix el Dr. Antoni Rosell, juntament amb les Dres. Noelia Cubero i Rosa López-Lisbona, és referent a l’Estat i ha estat capdavantera en diversos avenços assistencials i tecnològics. El mes d’abril va organitzar, amb gran èxit, el 3r Congrés Europeu de Broncoscòpia i Pneumologia Intervencionista. Col·labora amb l’equip de la Prof. Débora Gil, del Centre de Visió per Computador (CVC) de la UAB, amb el qual estudiarà una possible transferència tecnològica per optimitzar aspectes d’aquest nou sistema. També han participat de forma destacada en aquesta iniciativa la Dra. Marta Díez-Ferrer, i, per part del Servei de Radiodiagnòstic, les Dres. Francesca Martínez i Elena Carreño.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email