El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha acreditat per a l’estudi histopatològic de biòpsies ginecològiques i per a l’estudi de citologies cèrvico-vaginals, segons informa l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Les citologies cèrvico-vaginals són essencials en el diagnòstic de les lesions precanceroses del coll uterí, per tal de tractar-les el més precoçment possible. De la seva banda, l’estudi histopatològic de biòpsies ginecològiques permet el diagnòstic de càncer i del tipus de càncer i l’estudi de les peces quirúrgiques permet la valoració d’una sèrie de paràmetres del tumor, que són molt importants a l’hora de predir el pronòstic i plantejar el tractament.

Com tota activitat mèdica, la interpretació de citologies i biòpsies ginecològiques no està exempta de problemes. Moltes depenen de la dificultat diagnòstica de les lesions. Però altres dificultats radiquen en l’optimització de l’organització dels diversos processos, pre-analítics, analítics i post-analítics, que van des del maneig de la mostra, fins a la redacció de l’informe final, traçabilitat de la mostra, optimització de protocols, verificació de l’estat de reactius i equips, un adequat control del temps de resposta, etc.

Imatge del laboratori d'Anatomia Patològica de Bellvitge

Segons indica l’entitat, l’ús de laboratoris clínics acreditats per ENAC beneficia totes les parts implicades. En primer lloc, al metge, que basarà les decisions en la informació fiable aportada per laboratoris que han demostrat la seva competència tècnica per a la realització dels estudis per als quals han estat acreditats, però, sens dubte, el principal beneficiat és el pacient, qui rep d’aquesta manera una assistència sanitària amb l’alt nivell de qualitat que demanda.

Per al laboratori suposa un reconeixement formal i públic de la seva competència tècnica – en complir els requisits de la norma UNE-EN ISO 15189 – i una dimensió internacional, en obtenir el reconeixement dels seus informes en l’àmbit dels acords internacionals subscrits per ENAC. Així mateix, tant els requisits establerts per la norma d’acreditació com el propi procés d’acreditació afavoreixen la implantació i manteniment dels sistemes de millora contínua del laboratori.

2 d’agost

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email