La influència dels factors ambientals i l’estil de vida en l’aparició, evolució i tractament de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) centrarà la jornada que organitza la Unitat Funcional de Motoneurona (UFMN) de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), juntament amb la Fundació Miquel Valls, el dimecres 21 de juny, data en la qual se celebra el Dia Mundial de l’ELA.
La jornada s’iniciarà les 9 hores a la sala d’actes i comptarà amb la participació de reconeguts especialistes de Bellvitge i d’altres centres, com ara el Dr. Javier Riancho, del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander; Victoria Ayala i Manel Portero, professors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida; el Dr. Alberto García Redondo, de l’Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid; la Dra. Valentina Gallo, de la Queen Mary University de Londres, i la Dra. Mònica Povedano, responsable de l’ELA a Bellvitge. A la jornada, també hi intervindrà Antonio Merino, pacient d’ELA .
L’ELA és una patologia neurològica degenerativa d’evolució ràpida que provoca la pèrdua de neurones motores i una discapacitat física progressiva, tot i que les funcions intel·lectuals del pacient generalment es mantenen intactes. Un cop diagnosticada la malaltia, l’esperança de vida acostuma a ser de 2 a 5 anys, temps que s’està incrementant gràcies a les unitats multidisciplinàries d’atenció com la de l’Hospital de Bellvitge. Actualment, la Unitat de l’Hospital de Bellvitge atén 270 pacients d’ELA, el que la converteix en el centre més important de Catalunya en volum assistencial. El passat mes de febrer va signar un acord de colaboració amb la Fundació Luzón i la Fundació Miquel Valls.