Les Unitats Multidisciplinàries d’Atenció a l’ELA dupliquen la supervivència dels pacients

Les Unitats Multidisciplinàries d’Atenció a l’ELA dupliquen la supervivència dels pacients