• L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia celebren avui dimarts, 28 de novembre, la III Jornada de Benchmarking de les Unitats Funcionals d’Atenció Oncològica (UFAO) que reuneix a professionals d’ambdues institucions amb l’objectiu de debatre i reflexionar al voltant d’aquestes unitats per tal de millorar-ne el seu funcionament.

Alguns dels membres de les Unitats Funcionals Oncològiques (UFAO) ICO-HUB

Les unitats funcionals són una estructura organitzativa que, davant d’una sospita de càncer, organitza l’atenció per arribar a un diagnòstic amb la màxima rapidesa i un consens per part dels equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de l’atenció i el confort per al pacient.

L’any 1990, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) van posar en marxa la seva primera Unitat Funcional d’Atenció Oncològica, en aquest cas de mama. Des de llavors, el mateix model s’ha anat aplicant a la resta de tumors més prevalents arribant a les 10 unitats funcionals. En l’actualitat, l’Institut Català d’Oncologia i l’Hospital Universitari de Bellvitge disposen de deu Unitats Funcional d’Atenció Oncològica que són:

• Unitat Funcional de Mama (UFM). Va ser la primera que es va crear i ha servit de model de referència per la implementació de la resta.

• Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO), creada l’any 1992.

• Unitat Funcional de Pulmó (UFP), creada el febrer de l’any 2000.

• Unitat Funcional de Sarcomes i Tumors ossis (UFTOS), creada l’abril del 2000.

• Unitat Funcional de Neuro-Oncologia (UNO), creada el febrer del 2001.

• Unitat Funcional de Cap i Coll (UFCC), creada l’any 2002.

• Unitat Funcional de Pròstata (UFPR), creada l’any 2008.

• Unitat Funcional de Limfomes (UFL), creada l’any 2009.

• Unitat Funcional de Tumors d’Esòfag i Gàstric (UTEG), creada l’any 2009.

• Unitat Funcional de Tumors de Colon i Recte (UFCCR), creada l’any 2009.

La implantació de les unitats funcionals han donat com a resultat la facilitació d’un diagnòstic ràpid i acurat, millorant significativament els intervals diagnòstic-tractament, tenir un impacte positiu en la supervivència dels pacients i proporcionar al pacient i a la seva família una atenció global i més personalitzada.

Les Unitats Funcionals Oncològiques són una estructura organitzativa, que compta amb professionals de l’ICO i l’HUB, fonamentada en la valoració inicial del malalt per part d’equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer. A diferencia dels clàssics comitès de tumors, en les unitats funcionals els especialistes comparteixen espai durant les visites.

D’aquesta manera, poden visitar el pacient simultàniament i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial. A més, la unitat funcional garanteix l’acompanyament del pacient -i de la seva família- durant tot el procés gràcies al personal d’infermeria, que porta la gestió del cas i dóna suport al conjunt de professionals implicats en les tasques de coordinació.

Formen part d’aquestes unitats funcionals, principalment, oncòlegs mèdics, cirurgians oncològics, professionals d’infermeria, oncòlegs radioterapeutes, radiòlegs,