Legionella pneumophila és un patogen freqüent en la pneumònia adquirida a la comunitat i s'associa amb una alta morbiditat

El Grup de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge i IDIBELL en Infeccions Respiratòries i en l’Hoste Immunodeprimit ha publicat fa uns mesos a la Revista Medicine (Baltimore) l’article Community-acquired Legionella pneumophila pneumonia: a single-center experience with 214 hospitalized sporadic cases over 15 years. Es tracta de l’estudi amb el nombre de pacients més gran reunit fins ara sobre la pneumònia adquirida a la comunitat (PAC) per Legionella pneumophila. Aquesta publicació ha estat liderada pel Dr. Diego Viasus (primer signant de l’article) i el Dr. Jordi Carratalà, del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge. També figuren entre els autors els Drs. Silvana di Yacovo, Carolina García-Vidal, Ricard Verdaguer, Frederic Manresa, Jordi Dorca i Francesc Gudiol.

L’estudi ha avaluat els canvis en l’epidemiologia, el diagnòstic, les característiques clíniques, el tractament i el pronòstic dels casos d’aquesta pneumònia que van requerir hospitalització a l’Hospital de Bellvitge durant un període de 15 anys (1995-2010). Entre 3.934 pacients hospitalitzats amb PAC, 214 (5,4 %) van tenir pneumònia per L. pneumophila. El nombre de casos anuals de pneumònia per L. pneumophila es va mantenir estable durant els anys de l’estudi, amb un predomini dels casos a l’estiu i tardor. Des de la introducció de la prova d’antigen urinari, el diagnòstic de L. pneumophila utilitzant aquest mètode es va mantenir constant al llarg dels anys, però el diagnòstic per mitjà de proves serològiques i cultius es va reduir. La freqüència dels pacients de més edat (>65 anys) i amb comorbiditats es va incrementar en els últims anys. De forma important, 24 (11,2%) pacients amb pneumònia per L. pneumophila van rebre teràpia antibiòtica empírica inadequada en l’admissió hospitalària. En comparació amb l’ús de macròlids durant l’ingrés hospitalari, la teràpia amb levofloxacina es va associar a una tendència cap a un menor temps per arribar a l’estabilitat clínica i una menor durada de l’estada hospitalària. La freqüència d’ingrés a la UCI i la necessitat de ventilació mecànica es van mantenir estables durant el període d’estudi, però la taxa de letalitat intrahospitalària va disminuir.
L. pneumophila està cada vegada més reconeguda com una de les causes de la PAC i com un important problema de salut pública a tot el món. Segons alguns informes, la seva incidència està augmentant en els darrers anys. La seva importància rau en l’alta morbiditat que ocasiona i en l’alta mortalitat en grups especials de pacients com ara els immunodeprimits. Significativament, la teràpia antibiòtica empírica inadequada s’ha associat amb el fracàs en els primers estadis i amb una major mortalitat.
L’abstract de l’article es troba disponible aquí. La investigació ha estat comentada pel Dr. John Barlett del Johns Hopkins Hospital de Baltimore, en un arxiu d’àudio que es pot escoltar aquí.

Comments are closed.

Home | eHub | Email