L'Atenció Primària assumirà el seguiment a llarg termini dels pacients amb apnea del son

La Unitat d’Estudis del Son del Servei de Pneumologia de l’HUB ha definit la trajectòria del procés territorial que permetrà el seguiment a llarg termini del pacient amb síndrome d’apnees obstructives del son (SAOS) a l’Atenció Primària. Aquesta trajectòria, plasmada en el Document territorial del procés SAOS, ha estat consensuada amb els metges i les infermeres d’Atenció Primària Costa de Ponent.

Per avançar en la implementació del procés, des de principis del 2011 s’han prioritzat dos aspectes: la redefinició de la consulta monogràfica d’infermeria ja existent per poder atendre un espectre més ampli de pacients, i el contacte amb l’àrea sanitària per detectar i formar infermeres referents i consensuar els canals de derivació de pacients en els dos sentits.

Pel que fa al primer aspecte, s’ha redefinit la consulta monogràfica d’infermeria per a pacients amb SAOS, que ha duplicat el nombre de visites. També s’han organitzat les visites en primeres i segones per tal d’assegurar una atenció més ràpida tant al pacient que inicia tractament com al que és seguit en la nostra àrea d’influència i presenta problemes amb el tractament. Així, el 2011 el nombre de primeres visites ha estat de 228, i el de segones de 1.128 (un 68 % més de segones visites en relació amb l’any anterior).

A més, s’ha iniciat un circuit de consulta telefònica (103 consultes telefòniques registrades), s’ha preparat un document d’alta conjunta metge–infermera per a l’atenció primària, i s’ha elaborat una base de dades específica per tal de registrar els pacients remesos a les àrees bàsiques de salut i poder fer un seguiment posterior del procés.

Pel que fa a la projecció cap al territori, al maig de 2011 es va celebrar la primera reunió amb la nova adjunta infermera del SAP Baix Llobregat, per tal d’establir plans d’actuació conjunts amb l’objectiu d’identificar les infermeres referents de les àrees bàsiques, i iniciar cursos de formació.

Al juny, es va organitzar un curs-taller teòric i pràctic al qual van assistir les infermeres gestores de casos de l’ABS, i es va realitzar formació presencial a la consulta infermera del SAOS. Aquestes infermeres gestores de casos seran les encarregades de participar en la formació de les seves companyes de l’ABS.

Aquest febrer de 2012, s’està celebrant un nou curs, aquesta vegada per a les infermeres referents. Una vegada completada la formació, s’iniciarà el seguiment del pacient amb SAOS en tres centres pilot d’atenció primària del Prat del Llobregat. Posteriorment, s’anirà fent extensiu a la totalitat de l’àrea.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email