• La malaltia acostuma a aparèixer en joves laboralment actius cosa que comporta un alt cost social superior al dels tractaments farmacològics.
• La investigació se centra en biomarcadors no invasius que puguin predir els brots i informar sobre la resposta al tractament sense necessitat de colonoscòpia.
• L’Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat sistemes de mesura dels nivells de fàrmac en sang i d’anticossos antifàrmacs per optimitzar els tractaments en cada pacient.

Barcelona, 13 de maig de 2013 – Les malalties inflamatòries intestinals constitueixen un greu problema en els països desenvolupats, amb una incidència anual de 15-20 casos i una prevalença de 200-300 casos per cada 100.000 habitants. En els últims anys, s’ha advertit un fort augment de malalts de Crohn al sud d’Europa. Les taxes d’incidència i prevalença a Espanya han augmentat considerablement i ja són similars a les del nord d’Europa –països tradicionalment més afectats per aquesta patologia.

El Crohn destaca per ser una malaltia imprevisible, alternant durant tot el seu curs períodes de remissió amb brots que en un 80% dels pacients evolucionen en complicacions que fan necessari el tractament quirúrgic. A més, s’ha de tenir molt en compte que aquesta es una malaltia que acostuma a aparèixer en un segment de població jove laboralment activa, causant la discapacitat del seu exercici. Això comporta importants costos indirectes socials que superen als dels tractaments farmacològics, fet que fa més necessari oferir una assistència de màxima qualitat.

La Unitat Funcional de Malaltia Inflamatòria Intestinal té com a objectiu donar una assistència flexible i adaptada al curs oscil•lant de la malaltia a través de consultes monogràfiques a càrrec de facultatius altament especialitzats. A més, compta amb innovadors dispositius, com són la consulta telefònica i el correu electrònic, que fan possible la resposta ràpida i adequada davant la imprevisible aparició d’un brot, evitant així l’ús inadequat que aquests pacients fan d’Urgències. “El malalt i les seves necessitats s’han convertit en el centre de la nostra activitat, utilitzant les noves tecnologies i els recursos més adequats en cada cas. A l’Hospital Universitari de Bellvitge apostem per un abordatge multidisciplinari entre els diferents especialistes implicats en la malaltia per millorar notablement la qualitat de vida dels pacients”, indica el Dr. Jordi Guardiola, Cap de Secció del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Així ho mostren les dades, s’ha registrat un 30% menys de mortalitat en pacients malalts de Crohn que s’adrecen a aquestes unitats.

La posada en marxa d’una consulta telefònica atesa per una infermera especialitzada i, si és necessari, per un metge, permet resoldre els casos menys greus de malalts de Crohn o planificar una immediata assistència presencial, si cal. “Aquest dispositiu, facilitat també per mitjà de correu electrònic, ens permet reduir les visites innecessàries a l’hospital, evitar el serveis d’urgències i augmentar la satisfacció dels pacients, oferint-los la millor atenció personalitzada en períodes de remissió”, explica el Dr. Guardiola. Un dispositiu molt útil per realitzar el seguiment dels possibles efectes secundaris de la medicació, així com també per donar l’avaluació dels controls analítics trimestrals al 60% de pacients que estan en tractament immunosupressor, i tot sense haver de desplaçar-se a l’hospital.

Una de les línies actuals d’investigació que s’està realitzant a l’Hospital Universitari de Bellvitge es focalitza en el desenvolupament i millora de biomarcadors no invasius, el quals informen de manera més estricta sobre la situació d’inflamació i les lesions intestinals sense necessitat de realitzar proves tan invasives com la colonoscòpia. “Ens hem adonat que els símptomes que pateix el pacient no reflecteixen l’activitat de la inflamació al budell. Així doncs, si volem controlar la malaltia i curar les lesions, hem de fer una anàlisi exhaustiva del budell”, explica el Dr. Guardiola. A més, l’hospital està treballant perquè aquests biomarcadors puguin predir els brots i els canvis que es produiran amb cada tractament administrat.

Així mateix, un altre aspecte que ha revolucionat el tractament d’aquesta malaltia és l’ús de fàrmacs biològics. Aquest tipus de medicaments augmenten la possibilitat de cura de les lesions intestinals i disminueixen la necessitat d’hospitalització i cirurgia. No obstant, no tots els pacients experimenten una bona resposta i la dosi varia segons cada cas. Per això, a l’hospital ja s’està portant a la pràctica un innovador mètode que consisteix en un sistema que mesura els nivells de fàrmacs en sang, així com d’anticossos antifàrmacs, amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència de cada tractament.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email