La seva posada en marxa ha permès estalviar ingressos i optimitzar l’atenció als malalts

La Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca (UFIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge va presentar el passat dimarts 23 de setembre un informe de valoració dels seus primers sis mesos de funcionament en què es constaten els bons resultats aconseguits durant aquest període.

Aquesta Unitat es va posar en marxa el gener de 2008, en el marc del Programa de seguiment al malalt crònic amb insuficiència cardíaca i trasplantament cardíac, amb l’objectiu d’abordar la patologia de forma interdisciplinària i de garantir les màximes possibilitats de diagnòstic i tractament integral als malalts, tenint en compte que la insuficiència cardíaca és una malaltia amb un pronòstic molt més favorable si s’aborda d’una manera òptima i des de les fases més inicials.

La UFIC de l’Hospital Universitari de Bellvitge està coordinada pel Dr. Nicolás Manito (Servei de Cardiologia) i integrada també per la Sra. Magda Nebot, infermera d’insuficiència cardíaca, amb una consulta pròpia d’infermeria, i els metges Dr. José González Costello (Servei de Cardiologia), Dr. Josep Roca (Servei de Cardiologia) i Dr. David Chivite (Servei de Medicina Interna).

Entre el 8 de gener de 2008 i el 20 de juny de 2008 aquesta unitat ha fet un total de 773 actuacions clíniques, distribuïdes en 549 visites de consultes externes i actuacions d’infermeria, 191 visites mèdiques de cardiologia, i 33 visites de medicina interna.

Dels 87 pacients controlats, el 75 % han estat homes i el 25 % dones, amb una edat mitjana de 62 anys. Per procedències, 45 han estat pacients ingressats a Cardiologia, 30 procedents de Consultes Externes de Cardiologia, 4 ingressats a Medicina Interna, 4 d’Urgències o UCEU, i 4 més d’hospitalització a domicili o altres procedències.

En aquest període s’han produït únicament 13 reingressos, 21 descompensacions i 9 exitus, un balanç molt positiu en relació al nombre de casos atesos. Es considera que les descompensacions són episodis que, en absència d’aquesta unitat, haurien estat tractats a Urgències o ingressats a l’Hospital.

Algunes de les millores introduïdes en aquest període han estat l’establiment de circuits per derivar pacients, quan és necessari, a la Unitat de Dietètica, la Unitat de Deshabituació Tabàquica, l’Hospital de Dia de l’HUB, i l’Hospitalització a Domicili (derivació bidireccional). A més, un metge i una infermera de la Unitat han disposat de dos telèfons mòbils permanentment oberts en horari laboral per donar suport als malalts davant de qualsevol consulta o incidència.

També s’ha elaborat una guia del pacient d’insuficiència cardíaca que permet disposar per escrit de totes les informacions i recomanacions que es realitzen al pacient, i s’ha creat la base de dades de la UFIC per recollir informació de cara a treballs d’investigació i per facilitar l’assistència amb tractaments personalitzats i de fàcil interpretació, i amb informes automatitzats d’alta mèdica i d’infermeria per a l’Atenció Primària.

A més, durant aquests primers mesos, la Unitat ha estat presentada a dos centres d’atenció primària del Prat de Llobregat i ha acollit en estades d’observació el gestor de casos del Prat de Llobregat, infermeres de l’ABS Gavarra de Cornellà de Llobregat i de l’Hospital Comarcal dels Camins, un metge de família de Cornellà, una cardiòloga i un metge resident de família.

Pel que fa a activitat científica, els membres de la UFIC han participat com a tals amb comunicacions, conferències, i moderant una taula d’avaluació i tractament de la insuficiència cardíaca en el Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia 2008.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Insuficiència Cardíaca (UFIC)

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email