El Parlament designarà la Unitat Motoneurona com a Unitat d'Expertesa Clínica en ELA

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat una proposta de resolució per la qual insta al Govern de la Generalitat a impulsar la designació de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB com a Unitat d’Expertesa Clínica (UEC) en ELA. L’objectiu de la resolució és “seguir garantint l’atenció integral, multidicisplinar i la investigació clínica en aquesta malaltia”, segons el text de la proposta.

La Fundació Miquel Valls va presentar la petició perquè la Unitat Funcional de Motoneurona assolís la categoria d’UEC a la Comissió de Salut el passat mes de juny, amb la voluntat “de garantir una atenció sociosanitària de qualitat i especialitzada, així com la investigació traslacional”., segons expliquen a la seva pàgina web. La Fundació considera imprescindible el reconeixement com a UEC per part de la Generalitat “de la Unitat que atén a més de la meitat dels pacients de Catalunya i que està generant les sinergies fonamentals per a l’avenç de la investigació”.

El CatSalut va impulsar la creació de les Unitats d’Expertesa Clínica en Malalties Minoritàries (MM) l’any 2014, amb la funció principal de fer el diagnòstic clínic i el pla d’atenció, que inclou l’estratègia terapèutica i de seguiment de la persona afectada d’una MM. A més, les UEC actuen com a líders en la xarxa d’atenció o grup temàtic d’una MM, facilitant el procés de transferència del coneixement, de la innovació i de l’accessibilitat als protocols clínics als hospitals de referència territorial i als professionals de la xarxa d’atenció especialitzada i d’atenció primària.

La Unitat de Motoneurona de l’HUB i la Fundació Miquel Valls reforcen la seva col·laboració

D’altra banda, la col·laboració entre la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB i la Fundació Internacional Miquel Valls contra l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) serà a partir d’ara més estreta encara gràcies al conveni de col·laboració signat a finals del passat mes de juliol.

Tot i que la unitat i la fundació col·laboren de forma continuada des de l’any 2009, el conveni de col·laboració subscrit fa unes setmanes és el primer que signen directament l’entitat i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Mitjançant aquest acord, un equip de professionals de la Fundació Miquel Valls integrat per una treballadora social, un terapeuta ocupacional i un psicòleg donarà suport directe i continuat a l’equip multidisciplinar de la Unitat Funcional de Motoneurona de l’HUB.

L’objectiu del conveni és aplegar esforços i recursos per donar resposta als pacients afectats d’ELA i d’altres malalties de la motoneurona, atenent als aspectes físics, emocionals i socials amb l’atenció directa a l’HUB conjuntament amb els equips d’atenció domiciliària.

21 d’octubre de 2016

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email