El Dr. Ramon Reñé, de la Unitat de Demències del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va presentar el passat 12 d’abril l’estudi Qualitat de vida dels pacients amb malaltia d’Alzheimer i dels seus cuidadors a l’Hospitalet de Llobregat (CUIDAL’H), en un acte organitzat per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de l’Hospitalet que es va celebrar a l’auditori del Centre Cultural Barradas d’aquesta ciutat.

La Unitat de Demències de l’HUB presenta l’estudi CUIDAL’H en un acte a l’Hospitalet de Llobregat

L’acte va comptar amb la presència, entre d’altres, de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; el director mèdic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Dr. Albert Salazar, i la presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de l’Hospitalet, Carmen Fuentes.

L’estudi ha avaluat 108 famílies (108 pacients amb el diagnòstic de malaltia d’Alzheimer, en fase de la malaltia de lleu a moderadament greu, i els seus cuidadors principals) visitats consecutivament l’any 2010 a la Unitat de Demències del Servei de Neurologia de l’HUB. Ha col·laborat en l’estudi el Departament de Piscologia Evolutiva de la Universitat de Barcelona.

Entre les conclusions més destacades, el treball demostra que els pacients amb malaltia d’Alzheimer tenen millor percepció sobre la seva pròpia qualitat de vida que la que tenen els cuidadors.

Altres dades de l’estudi són que el 64 % dels cuidadors pateixen sobrecàrrega, i que el 31,5 % presenten símptomes depressius.

Així mateix, posa de manifest que cada cuidador dedica 7,8 hores diàries a tenir cura del pacient, que el 85 % de famílies tenen accés a algun recurs públic de suport, i que el 34,7 % de les famílies són membres d’una associació de familiars.

Els autors realitzaran una extensió de l’estudi durant els propers 3 anys, on es pensa incloure unes 300 famílies avaluades en la Unitat de Demències de l’HUB durant aquest temps.

Abril 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email