La trombectomia mecànica en la fase aguda de l’ictus pot millorar el pronòstic i la recuperació d’alguns pacients

En un grup seleccionats de pacients, els tractaments de revascularització mitjançant trombectomia mecànica en la fase aguda de l’ictus podrien millorar el pronòstic funcional i la recuperació clínica del pacient. Aquesta és una de les conclusions de l’estudiOutcomes of a contemporary cohort of 536 consecutive patients with acute ischemic stroke treated with endovascular therapy, realitzat pels serveis de Neurologia i Neuroradiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Vall d´Hebron, Hospital Germans Trias i Pujol i Hospital Clínic, i on l’Hospital Universitari de Bellvitge ha aportat el nombre més alt de pacients. Entre els autors principals de l’estudi, hi ha, per part del nostre centre, el Dr. Pere Cardona, la Dra. M. Àngels de Miquel i el Dr. Francisco Rubio.
Escurçar el temps en què es valora el pacient i en què es realitza el tractament de reperfusió són variables associades a uns bons resultats, i corroboren la idea de “temps és cervell”. El fet d’aconseguir una recanalització eficaç i completa mitjançant un dispositiu d’última generació tipus stent-retriever ha incrementat la taxa d’èxit d’aquests procediments. Variables com l’edat superior als 80 anys, la hipertensió arterial o l’ictus vertebrobasilar són les que s’han associat a un pitjor pronòstic funcional i a una pitjor mortalitat, mentre que la fibrilació auricular i clínica neurològica severa en el debut clínic són variables que s’associaven a uns millors resultats.
Els objectius de l’estudi són avaluar l’eficàcia en la recuperació neurològica i la independència funcional de pacients que van rebre tractaments de reperfusió endovasculars en fase aguda de l’ictus. El procediment seguit ha estat un estudi observacional prospectiu multicèntric de pacients tractats en fase aguda de l’ictus amb tractaments endovasculars amb o sense trombòlisi endovenosa prèvia.
Es va realitzar una anàlisi del registre de tractaments de repefusió SONIIA del Pla director de la malaltia vascular cerebral, del Departament de Salut. Es van avaluar pacients tractats amb tractaments de repefusió i es van analitzar diferents variable i subgrups per valorar la independència funcional, el pronòstic i la mortalitat al tercer mes de rebre’ls. Aquesta base de dades està auditada pel Departament de Salut i l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries de Catalunya.
Podeu accedir a l’abstract de l’estudi clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email