La transfusió segura, una prioritat per a l'hospital

La transfusió de sang i components sanguinis és un procés que comença molt abans de la transfusió. Comporta, entre d’altres, l’extracció, el processament, la verificació, l’emmagatzematge, la distribució i la transfusió de sang i components sanguinis. Encara que la incidència d’esdeveniments adversos greus no és alta, la producció d’errors d’identificació dels pacients pot tenir conseqüències molt greus i en aquest sentit hem de treballar per impulsar les pràctiques segures en tot el procés.

Per donar resposta a aquest projecte i coincidint amb la nova edició del Protocol d’Utilització de components sanguinis i hemoderivats de l’HUB, aquest any realitzarem diferents accions per donar suport a aquesta campanya.

A partir d’avui, veureu diferents missatges als televisors de l’hospital, tant en les pantalles adreçades als professionals com en les que veuen els usuaris. A partir d’octubre a més distribuirem la tarja de butxaca que ha elaborat la Comissió d’Hemovigilància de Catalunya amb “Recomanacions per a una transfusió segura”, que aglutina tres documents fonamentals per a l’administració de la sang. També es faran sessions informatives pels professionals.

La campanya “Sang segura. Transfusió segura”, presentada el maig de 2013 a la IV Jornada de Seguretat dels Pacients de Catalunya, inclou els tres moments del procés: prescripció de la transfusió (sol·licitud i ordre mèdica), extracció de la sang i transfusió.

Com a Hospital Universitari de Bellvitge, la nostra raó de ser i l’objectiu prioritari de tots és la seguretat del pacient i amb aquestes accions volem reduir el risc de danys innecessaris i volem potenciar les pràctiques segures.

Podeu consultar el protocol a la intranet de l’hospital o directament a aquest enllaç.

Podeu accedir a la tarja de butxaca amb les recomanacions a la intranet de l’hospital o directament a aquest enllaç.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email