El projecte es troba en fase de redacció, i està previst que les obres s’iniciïn l’any 2010

El projecte de transformació urbanística de l’avinguda de la Granvia en el tram de dos quilòmetres que discorre entre el barri del Gornal i el riu Llobregat, i dels terrenys que l’envolten, projecte que recentment s’ha començat a redactar, situarà l’Hospital Universitari de Bellvitge en un nou eix de centralitat ciutadana.

És previst que les obres d’aquesta segona fase de remodelació de la Granvia de l’Hospitalet s’iniciïn durant l’any 2010.

L’àmbit d’actuació d’aquesta transformació afecta prop de dues-centes hectàrees de sòl a la zona de la Marina de l’Hospitalet, en les quals s’instal·larà el BiopoL’H -un ampli espai assistencial i de generació de coneixement que tindrà com a motor central l’activitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge-, així com també empreses relacionades amb la recerca biomèdica i biotecnològica.

El projecte també preveu una important proporció d’espais lliures per a l’ús lúdic de la ciutadania.

La recuperació de l’accessibilitat a tots dos costats de l’actual C-31 suposarà la creació de dues noves places: una, a la rambla de la Marina i, una altra, al voltant de l’Edifici Prínceps d’Espanya i el Duran i Reynals.

També implicarà la creació de nous itineraris de passeig per a vianants que arribaran fins al riu Llobregat. Aquestes actuacions faran que es remodelin els accessos i els enllaços viaris de la ronda del Litoral.

Paral·lelament, les obres de soterrament de les vies de Rodalies de Renfe permetran la unió dels barris del Gornal i de Bellvitge, i la supressió de l’actual pas elevat de la Granvia damunt del ferrocarril.

Amb el futur soterrament de les vies del ferrocarril, la Granvia baixarà de cota i serà una avinguda de relació per als dos barris.

Així mateix, es crearà el Parc de la Marina / Feixa Llarga, el qual, amb unes 20 hectàrees, serà el més gran de l’Hospitalet i atorgarà rellevància a les masies catalogades de Ca l’Esquerrer, Cal Trabal i Cal Masover Nou.

El projecte també preveu la reordenació dels terrenys de les Cotxeres de TMB i del Tanatori de l’Hospitalet.

Amb la transformació d’aquest tram de la Granvia es reforçarà el Districte Econòmic Granvia l’Hospitalet, que assolirà unes 400 hectàrees superfície i un potencial de 2,2 milions de metres quadrats de sostre, tres quartes parts del qual destinat a activitat econòmica terciària i equipaments.

Urbanísticament, aquest nou desenvolupament implicarà la visibilitat i connectivitat dels barris de Bellvitge i el Gornal, la creació d’espais de qualitat ambiental, i una nova concepció de la mobilitat metropolitana de l’accés sud a Barcelona, amb criteris de sostenibilitat i simplicitat.

El projecte s’adapta al marc socioeconòmic actual, amb una especialització en usos per a activitats econòmiques, principalment amb sectors d’alt valor afegit, i sense localització d’habitatge.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Transformació de la Granvia entre el Gornal i el Llobregat

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email