La Sra. Magda Nebot, infermera de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca de l’Àrea de Malalties del Cor de l’HUB, coordina el grup de treball d’insuficiència cardíaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC). Va ser escollida per a aquesta responsabilitat en el decurs del XXXI Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología, celebrat l’any passat a Màlaga.

La Sra. Magda Nebot coordina el grup d’insuficiència cardíaca de l’Associació Espanyola d’Infermeria

El grup de treball d’infermeria en insuficiència cardíaca i trasplantament neix de la inquietud d’un conjunt de professionals de l’AEEC experts en l’atenció i les cures d’infermeria relacionades amb la insuficiència cardíaca, així com del paper decisiu que juguen les infermeres en aquesta àrea de la cardiologia.

Un dels seus objectius és el foment de la recerca adreçada a millorar les cures dels pacients, tant a nivell multicèntric de comunitats autònomes com a nivell nacional. També preveu organitzar cursos perquè els professionals que treballen tant en l’àmbit hospitalari com en atenció primària o rural puguin formar-se en aquest àmbit.

Un altre objectiu fonamental és l’educació dels pacients en la seva malaltia i la seva autocura. En aquest sentit, s’obriran fòrums de debat per consensuar la informació que cal donar al pacient, com es dóna, quines eines es poden utilitzar i quines són les més adequades en cada moment.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email