La ressonància magnètica diferencia millor l'artritis reumatoide de la psoriàsica en l'etapa precoç

La ressonància magnètica és la millor exploració per establir la diferència entre artritis reumatoide i artritis psoriàsica en l’etapa precoç de la malaltia, segons ha establert una investigació liderada pels doctors Javier Narváez i José Antonio Narváez, dels serveis de Reumatologia i Radiodiagnòstic de l’hospital, respectivament. Els resultats d’aquesta investigació queden reflectits en l’article “Can magnetic resonance imaging of the hand and wrist differenciate between rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis in the early stages of the disease?”, publicat a Seminars of Arthritis and Reumatism.

Les conclusions de l’estudi fan evident que el diagnòstic precoç mitjançant ressonància magnètica ofereix una fiabilitat superior als diagnòstics de les proves convencionals, i aporta una valuosa informació per al tractament i seguiment dels pacients afectats per una i altra malaltia.

L’estudi es fonamenta en una mostra seleccionada de pacients amb simptomatologia inferior a un any (20 amb artritis reumàtica i 17 amb artritis psoriàsica), les ressonàncies magnètiques dels quals demostren que l’afectació anatòmica de les dues malalties en mans i canell és significativament diferent.

Els resultats de la investigació demostren que la presència d’entesitis o d’edema a la diàfisi de l’os només es detecta en el cas de l’artritis psoriàsica (P=0.0001). Aquestes dades rellevants són presents en un 71% (12 de 17) d’aquests pacients, alhora que els tendons flexors estan més afectats que els tendons extensors, just el contrari del que succeeix en els casos d’artritis reumatoide.

Aquest mètode aporta valor en el procés diagnòstic de pacients seleccionats sobre els quals no es pugui establir una diagnosi inequívoca després de realitzar les proves clíniques, bioquímiques i radiogràfiques convencionals.

Podeu accedir a l’abstract de l’article clicant aquí.

Juny 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email