La regeneració de cèl·lules beta pancreàtiques pot millorar el maneig de la diabetis

La regeneració de les cèl·lules beta pancreàtiques és una opció terapèutica per a la diabetis que podria millorar el maneig de la malaltia de molts pacients actualment tractats amb injeccions d’insulina. Un dels principals reptes és la manera d’obtenir cèl·lules beta. Alguns dels procediments en fase avançada d’investigació són la regeneració de cèl·lules beta de progenitors endògens, la regeneració a través de la transdiferenciació d’altres tipus de cèl·lules pancreàtiques, i la diferenciació de cèl·lules mare. Així mateix, alguns equips intenten diferenciar cèl·lules mare d’altres teixits. Tots aquests mètodes tenen com a objectiu aconseguir una quantitat il·limitada de cèl·lules per a trasplantaments. En casos molt complicats de diabetis, ja s’utilitza el trasplantament de cèl·lules beta productores d’insulina, si bé el teixit de donants morts disponible és molt escàs.

En aquest sentit, després de la celebració de la 49a Reunió Anual de l’Associació Europea per a l’Estudi de la Diabetis (EASD), que va reunir 20.000 diabetòlegs a Barcelona, del 27 al 29 de setembre es va organitzar un simposi més específic a Sitges sobre els avenços recents en el camp de la medicina regenerativa amb cèl·lules beta pancreàtiques i la regulació genètica que va ser coordinat pel Dr. Eduard Montanya, cap de secció del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i el Dr. Jorge Ferrer, cap de Programació Genòmica de Cèl·lules Beta i Diabetis de l’IDIBAPS i catedràtic de l’Imperial College London.

Una altre tema destacat va ser la regulació del genoma en cèl·lules productores d’insulina. Això té implicacions en el camp de la medicina regenerativa, ja que, modificant l’expressió del genoma, es podria controlar la diferenciació cel·lular. També són importants els resultats dels estudis GWAS (Genome-Wide Association Studies), per analitzar en detall les susceptibilitats genètiques que facilitin teràpies per a pacients amb diabetis. Durant el simposi, es van presentar estudis encara no publicats que demostren com les varacions o mutacions en seqüències del genoma que afecten la regulació del gen poden portar a la diabetis o l’obesitat.

La reunió va ser un èxit de convocatòria, amb més de 200 assistents procedents d’Europa, Estats Units, Japó, Austràlia i Sud-àfrica, i dedicats tant a la recerca bàsica i clínica com a la recerca translacional interdisciplinària.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email