• La reducció del volum gàstric permet disminuir les comorbiditats derivades de l’obesitat.
  • Aquest innovador procediment endoscòpic permet tractar de manera precoç i poc agressiva els pacients amb obesitat que alhora tenen un alt risc de patir comorbiditats greus, com ara hipertensió arterial, hiperglucèmia o diabetis.
  • La cirurgia metabòlica per tractar la diabetis mellitus tipus 2 aconsegueix la remissió total de la malaltia a curt termini en el 87% dels casos.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge acollirà l’XI Curs Internacional de Cirurgia Laparoscòpica Bariàtrica i Metabòlica, on es realitzaran 12 cirurgies en directe.

Els pacients que pateixen obesitat tenen un elevat risc de desenvolupar malalties derivades de l’excés de pes, com ara problemes en el control dels glúcids o hipertensió arterial. En aquest sentit, el procediment endoscòpic realitzat per a reduir el volum gàstric és una opció eficaç per a tractar precoçment els pacients amb obesitat de grau 1 (IMC 30-35 kg/m2) amb possibilitat de comorbiditat. Aquesta intervenció, la qual requereix menys d’un dia d’hospitalització, consisteix a introduir a través de la boca un endoscopi que porta en el seu extrem una càmera i un dispositiu de sutura (Apollo) amb el qual es practica la reducció del volum de l’estómac.

Aquest nou procediment endoscòpic, a més de tractar precoçment la malaltia, permet intervenir de forma poc agressiva els pacients amb obesitat que presenten un alt risc d’evolucionar negativament per problemes afegits com ara hipertensió, hiperglucèmia o indicació de pròtesi de maluc. “Amb aquesta innovadora tècnica, ens anticipem a posteriors intervencions que serien més agressives. L’evolució immediata de la nostra especialitat passa en bona part per potenciar mètodes menys invasius com són els endoscòpics”, explica el Dr. Jordi Pujol Gebellí, responsable de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Durant l’XI Curs Internacional de Cirurgia Laparoscòpica Bariàtrica i Metabòlica, dirigit pel Dr. Pujol i que es celebrarà els dies 5 i 6 de maig a l’Hospital Universitari de Bellvitge, es portarà a terme per primera vegada en un hospital públic de Catalunya una reducció de volum gàstric per endoscòpia per tractar l’obesitat de grau 1 amb comorbiditat. El curs inclourà la retransmissió de 12 cirurgies en directe, amb interactivitat total entre la sala i el quiròfan. Hi participaran destacats professors invitats de Catalunya, Madrid, Portugal i Brasil, i comptarà amb un centenar d’assistents de tot l’Estat.

Una altra tècnica endoscòpica en cirurgia metabòlica que es destacarà durant el curs és el bypass endoscòpic endoluminal. L’octubre de 2012, l’Hospital Universitari de Bellvitge va ser pioner a l’Estat en aquest procediment, consistent en la col·locació d’un dispositiu (Endobarrier) a l’intestí prim a manera de revestiment interior, indicat sobretot per a pacients amb diabetis de difícil control glucèmic i obesitat moderada. Un any i mig després, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha consolidat aquest tractament amb unes 30 intervencions anuals d’aquest tipus, i és l’únic centre públic de l’Estat on s’hi practica rutinàriament.

Així mateix, la cirurgia metabòlica per tractar determinats casos de diabetis mellitus tipus 2 aconsegueix la remissió total de la malaltia a curt termini en el 87% dels casos, segons dades de la Unitat de Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge. En aquests moments, l’hospital realitza entre 30 i 40 operacions anuals d’aquest tipus, dada que representa un 20% de totes les intervencions cirurgia bariàtrica i metabòlica que es fan al centre. “Els resultats obtinguts s’han de valorar molt positivament ja que són la confirmació i la consolidació d’un nou tractament de la diabetis, complementari dels que ja existien, que ens ha ofert una perspectiva molt diferent d’una malaltia que abans tenia un maneig molt complex”, explica el Dr. Pujol.

Tot i que la fisiopatologia de la remissió de la diabetis no és ben coneguda, se sap que no es pot explicar simplement per la pèrdua de pes, sinó que també hi estan implicades modificacions en les hormones gastrointestinals produïdes per la cirurgia bariàtrica. “En la majoria de casos, aquesta cirurgia també aconsegueix normalitzar la hipertensió arterial i els nivells de colesterol”, asegura el Dr. Pujol. “Les anàlisis de cost-benefici suggereixen que, a la llarga, la cirurgia metabòlica pot resultar menys costosa que els tractaments continuats per controlar la diabetis”, afegeix.

L’Hospital Universitari de Bellvitge acumula més de 2.200 cirurgies bariàtriques des de l’any 1976, fet que el situa com un dels centres amb més experiència. Va ser la primera unitat espanyola i la tercera europea acreditada com a centre d’excel·lència per la Surgical Review Corporation i porta a terme tots els tipus de procediments actualment vigents, en el marc d’un equip multidisciplinari amb un paper essencial d’endocrinò­legs i dietistes.

Vídeo explicatiu de la reducció de volum gàstric per endoscòpia (enllaç)

Vídeo explicatiu del bypass endoscòpic endoluminal (enllaç)

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email