La recollida i ús de mostres biològiques humanes per a recerca requereix de consentiment informat

El passat 8 de novembre, va tenir lloc a la sala Petita de l’HUB una sessió divulgativa sobre els nous consentiments informats del biobanc i la normativa d’ús associada. Durant la jornada, es va informar àmpliament de la finalitat dels documents, del seu compliment, així com del circuit de recollida i arxiu establert.

L’objectiu és la implantació dels nous models de consentiments per a l’obtenció i utilització de mostres i dades clíniques provinents d’excedents assistencials, de romanents de projectes de recerca, o bé mostres d’obtenció directa per al biobanc, d’acord amb el nou marc normatiu (RD1716/2011). La normativa d’ús que defineix el circuit de recollida i arxiu de documents ha estat revisada i aprovada pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC), així com per les direccions mèdiques de totes les institucions del campus de Bellvitge.

La legislació actual estableix que totes les col·leccions de mostres humanes amb finalitat de recerca han d’estar registrades en un biobanc autoritzat o a l’Instituto de Salud Carlos III. Així mateix, estableix que la recollida, conservació i posterior ús de mostres biològiques humanes per a recerca requerirà del corresponent consentiment informat per part del subjecte font o responsable legal/tutor, en el qual s’indicarà la finalitat específica de l’obtenció i utilització de les mostres.

Trobareu els models de consentiments, els fulls d’informació al pacient, i la normativa d’ús clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email