La recollida de residus i roba amb tub pneumàtic millora la higiene i l’eficiència dels hospitals

A l’Hospital Universitari de Bellvitge, es generen aproximadament unes 1.000 tones anuals de residus del grup I (assimilables als residus urbans) i del grup II (residus sanitaris no perillosos). Amb la gestió d’aquests residus utilitzant el sistema de tub pneumàtic s’aconsegueix una mínima manipulació d’aquests. “Un dels principals avantatges de la posada en marxa del tub pneumàtic en la recollida de residus i roba és el de la higiene i la neteja, ja que s’evita el trasllat manual i la manipulació de bosses de roba bruta i residus per passadissos i ascensors i zones netes”, explica el Dr. Guillermo Bardají, director de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital Universitari de Bellvitge. “Altres avantatges són la comoditat, ja que les tremuges de càrrega estan ubicades a prop dels punts de generació. També és destacable la rapidesa i eficiència, ja que aquest sistema suposa una millora de la logística interna a l’Hospital, amb rendiments de fins a 2.500 kg per hora”, afegeix.

Mitjançant aquest sistema, és possible transportar bosses de residus d’una capacitat màxima de 10 kg. Les bosses poden arribar a velocitats de 20 a 25 metres per segon a l’interior de la conducció. És un sistema que funciona les 24 hores al dia i els 365 dies a l’any de manera completament autònoma. “El tub pneumàtic minimitza els recursos necessaris en comparació amb altres sistemes convencionals que requereixen més personal. En aquest sentit, amb la instal·lació d’aquest sistema l’hospital ha estalviat 49.500€ en el darrer any. En aquest cas, l’estalvi aconseguit s’ha destinat a la millora d’altres tasques de l’hospital”, assegura el Dr. Bardají.

L’Hospital Universitari de Bellvitge va posar en funcionament l’any 2013 la recollida de roba a través del tub pneumàtic i, paral·lelament, van començar les obres d’adequació que han permès engegar el mateix sistema en la recollida dels residus. Els espais per a aquest sistema estan ubicats als magatzems de residus intermedis de les unitats, igual que el tub de recollida de roba, senyalitzats per separat. Des del sistema de control central, es monitoritza en temps real el funcionament de la instal·lació (bosses en circulació, descàrregues, alarmes, informes de trameses, estadístiques, nivell d’ompliment del compactador). Així mateix, l’ordinador de control es troba connectat permanentment via mòdem, de forma que es pugui garantir la supervisió total de la instal·lació.

Els residus són recollits respectivament en bosses de color negre i groc, que són transportades des de les unitats d’hospitalització fins als compactadors situats a l’exterior del recinte per personal de neteja. D’una manera completament automatitzada, les bosses són transportades evitant l’ús de carros per passadissos, ascensors i zones netes. Finalment, aquestes són dipositades en els tubs pneumàtics i conduïdes automàticament fins a la zona de descàrrega a l’hangar de residus. Cada tub de càrrega (estacions de càrrega) disposa d’una porta automàtica d’accionament pneumàtic, que s’obre i tanca per ordre de l’ordinador central de control.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email