Recerca a l'IDIBELL

Recerca a l'IDIBELL

El Departament de Salut ha publicat la resolució definitiva dels ajuts de la primera convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020. Investigadors vinculats a l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Universitat de Barcelona (UB) i els seus projectes de recerca gestionats a través de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han aconseguit obtenir més d’un milió d’euros en finançamant provinents d’aquesta convocatòria.

Dins dels 4 grans àmbits d’actuació que preveu el PERIS, la major part de les ajudes rebudes pels investigadors de Bellvitge s’inclouen dins de grans programes de recerca d´àmbit territorial que volen preparar el sistema de salut català pels reptes de les properes dècades. Així doncs, dels 13 projectes concedits en aquest àmbit, 3 són coordinats per investigadors adscrits a l’IDIBELL – els Drs. Oriol Bestard (HUB), Òscar Murillo (HUB) i Josep Maria Borràs (Pla Director d’Oncologia, PDO) – i 6 més compten amb la participació dels Drs. Gabriel Capellà (ICO), Daniel Podzamczer (HUB), Manel Esteller (IDIBELL), Montserrat Arnan (ICO), Aurora Pujol (IDIBELL), Conxi Lázaro (ICO) i Núria Vilarrassa (HUB).

En l’àmbit de l’atenció primària, Francesc Formiga (HUB) participa en un dels 24 projectes finançats. També han rebut finançament dos projectes presentats des de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent, liderats per Mercè Marzó – amb la participación de la Dra. Paula Manchón, Luisa Aliste i el Dr. Joan Prades (PDO) – i Jesus Almeda.

En l’apartat d’ajuts per a la intensificació de professionals d’infermeria, concebuts per tal de permetre la seva dedicació a la recerca, s’han concedit quatre ajuts a professionals de l’Hospital de Bellvitge – Elena Calvo, Magdalena Nebot, Jordi Adamuz i Gemma Via – dues a professionals de l’ICO – María Paz Fernández Ortega i Lucía Benito – i tres subvencions per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria de la DAP Costa de Ponent, atorgades a Jordi Fernández, Jose Antonio Zafra i Miguel Ángel Díaz.

El PERIS, aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el juny del 2016, defineix les línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers anys. Per primera vegada, aquest pla ha inclòs una convocatòria específica d’ajuts de la recerca per valor de més de 20 milions d’euros en tres anys que permetran incorporar científics als grups de recerca dels centres sanitaris, facilitar la dedicació de la recerca de professionals sanitaris dels hospitals i centres d’atenció primària i posar en marxa projectes de recerca orientats a necessitats de salut dels ciutadans.

En aquest sentit, el prop de mig miler de propostes presentades han estat avaluades per una quarantena d’experts independents sota la coordinació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). D’aquestes, finalment 177 han estat les escollides per rebre ajut pressupostari, donat el seu nivell d’excel·lència i sota el principi d’assegurar l’ús eficient dels recursos públics. La Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut ha posat en valor l’extraordinària qualitat de la majoria dels projectes presentats, així com la rapidesa amb què s’han desenvolupat les diferents fases de la convocatòria.

11 d’abril de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email