La patologia pulmonar és la primera causa de mort per esclerodèrmia

La patologia pulmonar és la primera causa de mort per esclerodèrmia, mentre que altres causes com la patologia renal han anat disminuint gràcies a les millores en el tractament, segons conclou la tesi doctoral del Dr. Manuel Rubio-Rivas, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge. La tesi, titulada Cambios en el patrón de mortalidad de la cohorte del registro español de esclerodermia (RESCLE), va tenir com a directors la Dra. Carmen Pilar Simeón i el Dr. Vicent Fonollosa. Va ser defensada el passat 14 de desembre a la UAB-Vall d’Hebron i va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

La tesi doctoral es va centrar en l’estudi de les causes i l’evolució de la mortalitat de les persones afectades d’esclerodèrmia, un tipus de trastorn autoimmunitari del teixit conjuntiu que involucra canvis en la pell, vasos sanguinis, músculs i òrgans interns. Va incloure l’anàlisi de 1.135 pacients diagnosticats entre 1980 i 2009 inclosos en el Registre Espanyol d’Esclerodèrmia, creat per la Societat Espanyola de Medicina Interna l’any 2008.

El treball ha posat de manifest que, en aquests pacients, està augmentant el pes relatiu de les causes de mort no relacionades amb la malaltia, especialment entre els que porten més de deu anys des del diagnòstic. Entre les causes relacionades amb l’esclerodèrmia, la patologia pulmonar és la més important en les tres dècades estudiades, si bé la seva freqüència relativa ha estat superior en les dues darreres dècades.

En els pacients afectats del subtipus difús de la malaltia, les primeres causes de mort degudes a la malaltia han estat, per aquest ordre, la patologia pulmonar i la patologia renal. En els pacients afectats pel subtipus limitat/sine scleroderma, han estat la patologia pulmonar i, en segon lloc, la patologia cardíaca. La ràtio de mortalitat estandaritzada en el període 1990-2009 va ser de 2,34 (2,24-2,44).

Aquesta tesi doctoral ha donat lloc a articles en revistes científiques especialitzades ja publicats o en procés d’avaluació. Podeu veure una anterior notícia sobre un d’aquests articles aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email