Els integrants de la nova Unitat Funcional d'Asma

Els integrants de la nova Unitat Funcional d'Asma

Aquest mes de maig, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha creat la Unitat Funcional d’Asma. Es tracta d’un equip multidisciplinari especialitzat principalment en l’atenció a l’asma greu i de difícil control. Segons destaca la Dra. Mariana Muñoz, pneumòloga i coordinadora de la Unitat, els casos greus “són pocs en relació amb el total però consumeixen molts recursos i són els que més es poden beneficiar d’una atenció especialitzada per part d’una unitat multidisciplinària”.

L’asma és una patologia crònica molt prevalent que afecta aproximadament 300 millons de persones a tot el món. En el nostre entorn, el 5% de persones adultes pateixen aquesta malaltia. La majoria de pacients es controlen bé amb las mesures adequades i els tractaments inhalats disponibles; no obstant això, hi ha un percentatge gens menyspreable de malalts greus que no arriben al control adequat de la malaltia.

El nou equip de l’Hospital de Bellvitge neix amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients afectats per aquesta patologia millorant la precisió del diagnòstic, el maneig de les comorbilitats associades a l’asma i l’accés a tractaments més específics i efectius, alguns dels quals són d’administració hospitalària i molt costosos. Un altre dels seus objectius serà millorar la coordinació dels equips assistencials de l’hospital amb els de l’atenció primària.

La nova unitat, que coordina la Dra. Mariana Muñoz (pneumòloga), la integren la Dra. Vanesa Vicens (pneumòloga), el Dr. Ramon Lleonart (al•lergòleg), la Dra. Teresa Dordal (al•lergòloga), el Dr. Xavier González Compta (otorinolaringòleg), el Dr. Josep M. Botargues (digestòleg), el Dr. Ignasi Figueras (dermatòleg) i la infermera Ana Romero (Pneumologia). Ha estat acreditada com a unitat especialitzada d’asma amb criteris d’excel•lència per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).

La unitat atendrà els pacients a través de les consultes monogràfiques d’asma per part dels metges especialistes i de visites específiques d’infermeria per a l’educació del pacient. L’equip oferirà, així mateix, atenció urgent i preferent a un nombre de pacients seleccionats que ho necessitin pel seu alt risc d’aguditzacions. En un futur, preveu incorporar també el suport de rehabilitadors, fisioterapeutes i psicòlegs.

La Dra. Muñoz destaca que, en l’asma greu, “és molt important un maneig i diagnòstic de precisió, ja que d’ell depèn l’eficàcia del tractaments”. Actualment, explica, “ja existeixen diversos tractaments biològics amb anticossos monoclonals que actuen sobre vies patogèniques molt concretes. Per preveure quin d’aquests tractaments serà l’adequat, cal determinar abans el perfil d’alteracions fisiopatològiques de cada pacient”.

La Unitat Funcional d’Asma tindrà també una activitat destacada en docència –amb la formació de pregrau i de postgrau (metges residents)–, impulsarà la investigació amb el desenvolupament d’una línia de recerca pròpia, i potenciarà la Unitat d’Assajos Clínics i les investigacions en xarxes multicèntriques.

1 de juny de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email