La mortalitat hospitalària als 30 dies en cirurgia oncològica a l’HUB és del 0% en pacients sense comorbiditat i del 0,4% amb comorbiditat alta

Segons els serveis de documentació clínica i anatomia patològica de l’HUB i el registre de limfomes del servei d’hematologia clínica del ICO, durant l’any 2010 es van diagnosticar i/o tractar 5.140 tumors invasors. En els homes, els tumors de pròstata, pulmó, còlon i recte, hematològics, bufeta de l’orina, cavitat oral/faringe, fetge, estómac, laringe i pàncrees van representar el 80% de la patologia oncològica assistida. En les dones, els de mama, còlon i recte, hematològics, endometri, cèrvix, pulmó, ovari, encèfal, tiroides i pàncrees van representar el 76%.

Un total de 1.716 d’aquests tumors (aproximadament el 40%) van ser quirúrgics. La mortalitat hospitalària durant els primers 30 dies posteriors a la cirurgia va ser del 0% en els pacients sense comorbiditat; del 0,1% en els de comorbiditat baixa; i del 0,4% en els de comorbiditat alta. Es va realitzar la tècnica del gangli sentinella en el 44% dels tumors de pell, mama, cèrvix, endometri, ovari i vagina, es va determinar la inestabilitat de microsatèl·lits en el 10% dels tumors colorectals, i es va estudiar la presència del gen HER-2/NEU en el 85% dels tumors de mama.
De les 334 pacients quirúrgiques amb càncer de mama, 275 (82%) van ser intervingudes amb cirurgia conservadora i 59 (18%) amb cirurgia radical. D’aquestes últimes, a 36 (89%) se’ls va realitzar cirurgia reconstructiva immediata. Per altra banda, 626 (36%) tumors disposen de mostres al banc de tumors del Servei d’Anatomia Patològica.

El passat 3 de juliol, es va celebrar a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge la sessió Registre Hospitalari de Tumors ICO-HUB. Resultats any 2010. L’acte va ser presentat pel Dr. Alfredo García, director gerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i la Dra. Candela Calle, directora general de l’Institut Català d’Oncologia, i hi va intervenir com a ponent la Dra. Josepa Ribes, responsable del Registre de Càncer de Catalunya, que va donar a conèixer l’explotació de les dades del Registre Hospitalari de Tumors ICO-HUB corresponents a l’any 2010.
El Registre Hospitalari de Tumors, a més d’informar de la càrrega asisstencial oncològica, és una eina útil –si se n’assegura la continuïtat i es defineixen indicadors de qualitat específics prèviament consensuats amb els professionals– per avaluar de forma objectiva la qualitat dels processos diagnòstics i terapèutics del nostre centre.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email