La Memòria de l’Hospital Universitari de Bellvitge corresponent a l’any 2009 ja es troba disponible a la web corporativa de l’Hospital (cliqueu aquí).

A més de reflectir les dades d’activitat assistencial i científica global i per serveis, la Memòria 2009 de l’HUB informa sobre una àmplia selecció d’accions i projectes realitzats al llarg de l’exercici passat per part dels diferents àmbits assistencials, estaments i direccions.

Un any més, es publica en format web, cosa que facilita l’accés de qualsevol persona o institució als seus continguts i també una consulta més àgil, ja sigui navegant a través de les diferents pàgines i menús, o bé utilitzant el cercador que porta incorporat.

Tot i estar integrada dins de la web corporativa, es presenta amb un acurat disseny propi, i utilitza diferents recursos de la tecnologia multimèdia, com ara la reproducció de vídeos.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email