La Marató de TV3 finança un innovador projecte del Servei de Pneumologia de l'hospital per facilitar el diagnòstic en el cribratge del càncer de pulmó

També ha estat becat un projecte multicèntric d’identificació de noves dianes per tractar el melanoma en què participa el Servei de Dermatologia

El projecte Diagnòstic per endomicroscopia confocal del nòdul pulmonar en els programes de cribratge de càncer de pulmó, liderat pel Dr. Antoni Rosell Gratacós, del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha obtingut una de les 42 beques atorgades en la convocatòria de la Fundació de La Marató de TV3 dedicada al càncer, dotada amb 200.000 €. A aquesta convocatòria, s’hi van presentar 317 projectes que van ser avaluats per 257 experts internacionals.

L’estudi National Lung Screening Trial (NLST) publicat a The New England Journal of Medicine l’any 2011, va demostrar que el cribratge del càncer de pulmó amb tomografia computada de tòrax de baixa radiació pot reduir la mortalitat en un 20% en una població seleccionada d’alt risc (de 55 a 75 anys, i amb tabaquisme acumulat equivalent a fumar un paquet dia durant 30 anys). Emprant aquest abordatge radiològic, el descobriment de petits nòduls pulmonars és molt freqüent (entre un 25% i un 50% del casos), fet que obliga a prendre decisions quant al seu maneig diagnòstic i terapèutic.

Mentre que, en els programes de cribratge del càncer de mama o fins i tot de pròstata, l’obtenció de biòpsia és fàcil, o l’exèresi parcial o total no comporta alteracions biològiques greus en no ser òrgans vitals, aquesta situació no es dóna, malauradament, en el pulmó. És per això que s’estan explorant diverses vies, com les calculadores d’estimació de risc en base a característiques clínicoradiològiques, l’anàlisi volumètrica del nòduls i diagnòstic assistit per ordinador (CAD), o els nous sistemes de navegació endoscòpica per biopsiar els nòduls.

Aquests projecte, de 3 anys de durada, està dedicat a desenvolupar un innovador sistema de navegació i planificació de la broncoscòpia virtual per tal de permetre arribar amb un instrument ultrafí fins al nòdul diana i realitzar una anàlisi cel·lular en temps real amb una sonda d’endomicroscopia confocal. L’objectiu és aconseguir la màxima fiabilitat en la navegació i poder establir patrons cel·lulars d’alta exactitud dels nòduls pulmonars per tal d’incorporar-los en el càlcul de decisions.

Per a aquest projecte, el Dr. Rosell lidera un equip multidisciplinari que inclou la Unitat d’Endoscòpia Respiratòria (Dra. Noelia Cubero, Dra. Rosa López Lisbona), la Unitat Funcional de Pulmó (Dra. Susana Padrones), el Servei de Radiologia (Dr. Fernando Fernández Alarza), el Servei de Cirurgia Toràcica (Dr. Ivan Macia), el Servei d’Anatomia Patològica (Dra. Núria Baixeras) i del Servei d’Informàtica i TICs (Sr. Joan Carles Fajardo).

Per altra banda, el Servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i, més concretament, la Unitat de Melanoma Maligne, participa, conjuntament amb