La Marató de TV3 finança dos projectes de recerca sobre trasplantaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Quatre projectes de l’IDIBELL sobre regeneració i trasplantament d’òrgans i teixits –dos dels quals de l’Hospital Universitari de Bellvitge– han estat finançats per La Marató de TV3, que va dedicar l’edició de l’any passat a aquesta temàtica.

El Dr. Josep M. Grinyó, cap del Servei de Nefrologia de l’HUB, encapçala el projecte Silenciació de la coestimulació immunològica en el trasplantament renal, que ha estat subvencionat amb 200.000 €. El projecte estudiarà mecanismes de prevenció del dany isquèmic i al·logènic en el trasplant renal. Més concretament, l’efecte de la silenciació del RNA-CD40 mitjançant un siRNA-CD40 en la prevenció del dany renal després de la isquèmia freda i en la prevenció de rebuig en models de trasplantament renal singènic i al·logènic. A més, pretén estudiar les vies d’administració idònies del siRNA per determinar el perfil farmacocinètic i farmacodinàmic en els models descrits dels indicadors d’eficàcia del siRNA-CD40 en la preservació de la funció renal, la prevenció del rebuig agut i la supervivència dels animals tractats.

Per la seva banda, el Dr. Eduard Montanya, cap de secció del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’HUB, encapçala, juntament amb el Dr. Carlos Eduardo Semino Margrett, de l’Institut Químic de Sarrià, el projecte Expansió i rediferenciació de cèl·lules beta pancreàtiques cultivades en nanofibres de pèptids autoassemblables per al trasplantament de cèl·lules productores d’insulina a la diabetis, que ha estat finançat amb 299.221 €. L’objectiu global del projecte és generar una font abundant de cèl·lules productores d’insulina que puguin ser trasplantades per al tractament de la diabetis, a partir de cèl·lules beta productores d’insulina del pàncrees humà expandides in vitro, i utilitzant SNAPS funcionalitzats amb seqüències actives de proteïnes de matriu extracel·lular.

Els altres dos projectes de l’IDIBELL finançats han estat Capacitat immunomoduladora i antiinflamatòria de la isoforma reguladora del complement C4BP(b-): cap a la prevenció de la pèrdua de l’empelt en trasplantament d’òrgans, encapçalat el Dr. Josep Maria Aran, investigador del grup de Genètica Molecular Humana de l’IDIBELL, i Regeneració òssia per cèl·lules mare dentals, encapçalat pel Dr. Francesc Ventura, cap del grup de Factors de Creixement i Diferenciació Cel·lular de l’IDIBELL.

Els 8,9 milions d’euros recaptats en total es destinaran a 29 projectes que duran a terme 56 equips d’investigació. Els ajuts es van lliurar el 5 de novembre passat en un acte a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.

L’edició de la Marató d’aquest any se celebrarà el 16 de desembre i estarà dedicada al càncer.

Novembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email