La malabsorció de sals biliars és l’origen del 50% dels casos de diarrea crònica

La diarrea és una alteració que en la major part dels casos es prolonga durant un o dos dies i remet amb rapidesa. En algunes ocasions aquesta dura més i provoca febre, prostració o sagnat rectal, cosa que pot comportar l’ingrés hospitalari. Es considera que la diarrea és crònica quan la seva duració és superior a les quatre setmanes.

La prevalença en els països occidentals, i concretament a Espanya, es troba entre el 3%-5% de la població, el que suposa una causa important de discapacitat. La diarrea crònica pot tenir múltiples etiologies, encara que la més predominant és la malabsorció de sals biliars, que afecta la meitat de pacients amb aquesta malaltia. El diagnòstic precoç i precís de les causes de diarrea crònica és fonamental per tal de realitzar el tractament més adequat. “La diarrea per malabsorció de sals biliars és un trastorn infradiagnosticat i infratractat. Sovint aquests pacients són diagnosticats de síndrome del budell irritable quan en realitat el problema és degut a la malabsorció de sals biliars”, indica el Dr. Jordi Guardiola, cap de secció del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels pocs hospitals espanyols que disposa de la prova anomenada 75Se-SeHCAT, la qual permet diagnosticar de manera ràpida i no invasiva la malabsorció de les sals biliars que provoca diarrea crònica. Aquesta consisteix en la ingesta per via oral d’una càpsula que conté una petita quantitat de radioactivitat, la qual permet mesurar l’activitat abdominal i la retenció de les sals biliars que produïm. La informació es pot obtenir per mitjà de la femta o des de l’exterior del cos utilitzant un detector especial denominat gammacàmera. D’aquesta manera s’aconsegueix una imatge que mostra si existeix malabsorció de sals biliars.

“És una tècnica senzilla i còmoda que permet diagnosticar amb precisió a tot tipus de pacients i en qualsevol situació si la causa de la diarrea crònica és per la malabsorció de sals biliars”, explica el Dr. Josep Martín Comín, cap del Servei de Medicina Nuclear. Amb la prova 75Se-SeHCAT s’evita la realització d’una colonoscòpia a la gran majoria de pacients amb diarrea crònica causada per malabsorció de sals biliars. Una tècnica invasiva i que requereix sedació que, en aquests casos, només s’utilitza en situacions d’incertesa.

Les sals biliars que es secreten per la bilis que surt del budell ajuden a fer la digestió dels àcids grassos en el seu recorregut per l’intestí prim. En situacions normals, l’arribada de sals biliars al còlon és inferior al 5%, mentre el tant per cent restant realitza la mateixa circulació uns 5-6 cops al dia. La malabsorció significa que més del 5% de sals biliars arriben al còlon, cosa que produeix diarrea crònica.

“Un cop la prova ens ha permès diagnosticar específicament que es tracta d’un problema de malabsorció de sals biliars, podem oferir el tractament més adient i, així, més efectiu per al pacient”, afirma el Dr. Guardiola. Un tractament que redueix al màxim o anul·la totalment els símptomes de la diarrea crònica i, així, l’angoixa, la incomoditat i la urgència que pateix el malalt.

Algunes línies de recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge estan investigant la possible relació que pot haver entre la malabsorció de sals biliars i els símptomes que presenten malalties digestives tals com el Crohn i la colitis ulcerosa. Dades preliminars mostren que una part important de pacients malalts de Crohn i colitis ulcerosa presenten malabsorció de sals biliars, uns resultats rellevants per a l’optimització del seu tractament.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email