Tant la mortalitat en llista d’espera com als trenta dies de la intervenció mostren una tendència descendent

El model de llista d’espera única en trasplantament hepàtic, en el qual participa l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha aconseguit millorar la supervivència dels malalts als sis mesos de la seva posada en marxa, segons les primeres dades donades a conèixer aquest mes de juliol.

Els Drs. Eduard Jaurrieta i Carles Margarit, juntament amb tot un equip de professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, van ser els responsables l’any 1984 del primer trasplantament hepàtic de l’Estat espanyol. Des de llavors, la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l’HUB s’ha mantingut com a unitat de referència, amb l’acumulació de més de 1.000 intervencions, i l’aplicació de les tècniques més innovadores.

Cada any realitza al voltant de 60 trasplantaments hepàtics, amb un índex de supervivència superior al 90% al cap d’un any. Ha estat també pionera en el trasplantament a un malalt infectat pel VIH i en trasplantament simultani de fetge i ronyó, en què té els pacients amb una major supervivència del món.

Des de fa uns mesos, l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) ha posat en marxa el model de llista única d’espera en els tres hospitals catalans que realitzen aquest tipus d’intervenció (Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Clínic Universitari i Hospital Universitari Vall d’Hebron).

La distribució d’òrgans per a trasplantaments és una competència del Departament de Salut exercida per l’OCATT, que compta amb comissions assessores per als diferents òrgans i teixits.

En aquest marc, els membres de la comissió assessora de trasplantament hepàtic van consensuar amb els equips de Bellvitge, Clínic i Vall d’Hebron la posada en marxa d’un protocol per assignar els òrgans hepàtics als malalts més greus, amb l’objectiu d’intentar disminuir la mortalitat en les llistes d’espera sense incrementar la mortalitat postoperatòria. Aquest protocol, que encara no té un any de funcionament, s’avalua semestralment.

Els resultats presentats a principis de juliol fan referència als primers sis mesos des de l’inici de la posada en marxa del protocol i demostren una reducció de la mortalitat en llista d’espera, que ha passat del 5 % al 3 %, tenint en compte tant la mortalitat en llista pròpiament dita com la retirada de la llista per empitjorament del pacient.

A més, no s’ha detectat cap increment de la mortalitat global en adults durant els trenta dies posteriors al trasplantament, una evolució que hauria pogut ser esperable degut al major grau de gravetat dels pacients en el moment del trasplantament. Ben al contrari, aquest percentatge ha baixat del 3,9 % al 3,1 % durant el semestre estudiat.

Si bé aquestes dades reflecteixen una tendència esperançadora, s’han de valorar encara amb molta prudència, ja que es necessita un període de seguiment més llarg per treure conclusions definitives.

Entre els seus reptes de futur, destaquen, en l’àmbit del pretrasplantament, aconseguir un increment de la donació en viu i de la donació a cor parat, augmentar l’ús d’òrgans actualment no aprofitables, i aconseguir la negativització del virus VHC abans del trasplantament per evitar recidives.

En l’àmbit del postrasplantament, alguns dels reptes són millorar l’eficàcia del tractament contra el VHC després del trasplantament, millorar la immunosupressió i els seus efectes adversos, i continuar incrementant la supervivència a llarg termini.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: La llista única en trasplantament de fetge, en la qual participa l’HUB, aconsegueix millorar la supervivència

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email