Nota de premsa: La higiene de mans redueix significativament les infeccions associades a l’atenció sanitària

Les infeccions relacionades amb el sistema sanitari –també anomenades infeccions hospitalàries o nosocomials– són una complicació que afecta entre el 5% i el 10% de les persones que ingressen als hospitals dels països de renda alta. Les conseqüències d’aquest tipus d’infeccions són variables, però el seu denominador comú és que són un efecte advers derivat de l’atenció sanitària i que es poden prevenir.

Una de les mesures preventives més eficaces és que els professionals sanitaris facin una higiene de mans adequada durant l’atenció als pacients ingressats, atès que molts dels microorganismes que ocasionen aquestes infeccions es transmeten d’un pacient a l’altre a través de les mans. “Tot i ser una mesura eficient i de baix cost econòmic, la realitat és que el compliment correcte de la higiene de mans entre els professionals sanitaris es complica per diferents raons, com ara no disposar de la infraestructura adequada, no tenir temps o no ser conscients de la importància de la higiene de mans”, explica la Dra. Laura Gavaldà del Servei de Medicina Preventiva i coordinadora del Programa d’Higiene de Mans a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

En aquest sentit, l’Hospital Universitari de Bellvitge cada any s’adhereix a la campanya mundial “Salvi vides: renti’s les mans”, promoguda per l’OMS, amb la celebració del Dia Mundial del Rentat de Mans. Aquest any 2013, l’Hospital dedicarà tota la setmana a promoure la conscienciació de la importància d’una adequada higiene de mans entre els professionals sanitaris i els pacients, a través de la difusió de material de divulgació, amb la finalitat de consolidar els resultats obtinguts fins el moment.  Les diferents accions de comunicació interna plantejades es centraran en la creació d’un espai específic dins de l’Àrea de Qualitat de la intranet de l’hospital amb tot el material propi de l’hospital i també material elaborat pel Departament de Salut i l’OMS. Es distribuiran, així mateix, nous pòsters relacionats amb la tècnica de la higiene de mans i l’ús apropiat dels guants, i es crearà un espot de promoció d’aquestes bones pràctiques entre els professionals, que, entre d’altres coses, farà èmfasi en les tècniques correctes de rentat de mans i en l’ús adequat dels preparats antisèptics. Aquest espot s’oferirà a través dels circuits interns de televisió de què disposa l’hospital. Finalment, també s’oferirà un curs on-line gratuït dirigit a tots els professionals.

L’any 2009, l’Hospital de Bellvitge, seguint les línies estratègiques definides per l’Organització Mundial de la Salut i el Departament de Salut, va iniciar el Programa d’Higiene de Mans. Adequar les instal·lacions de l’hospital per tal de facilitar la higiene de mans i la formació dels professionals sanitaris són els dos objectius principals del programa que es segueix a l’Hospital de Bellvitge. Des de l’inici d’aquesta pràctica, 1.195 professionals han assistit a les sessions de formació presencials impartides per les coordinadores mèdica i infermera del programa, dada que significa un 60% del total dels professionals assistencials de l’hospital. En la línia de formació, també cal tenir en compte els 1.683 professionals, el 59%, que han realitzat cursos on-line sobre la correcta pràctica del rentat de mans. La formació impartida pretén conscienciar de la importància de la promoció d’aquesta pràctica en l’entorn sanitari, recordant als professionals les recomanacions claus en l’ús de guants i la higiene adequada de mans. “L’educació continuada en aquest àmbit continua sent la mesura més cost-efectiva per evitar les infeccions”, assegura la Dra. Gavaldà.

Actualment, la tècnica emprada a l’hospital és la fricció de les mans amb preparats alcohòlics, ja que presenta tres avantatges fonamentals en relació al tradicional rentat amb aigua i sabó: l’antisèpsia de les mans s’assoleix més ràpidament; els envasos dels preparats es poden col·locar a la vora del llit del pacient, i així els professionals i també els pacients no han de sortir fora de l’habitació per fer la higiene de mans; i produeixen menys dermatitis. “El consum de preparats alcohòlics a nivell global de l’hospital s’ha duplicat des de l’any 2008, i continua amb una tendència ascendent. Es considera que, a diferència d’altres productes sanitaris, un consum elevat de preparats alcohòlics d’higiene de mans és indicatiu d’una bona qualitat assistencial”, assegura la Sra. Ana Soriano, coordinadora infermera del Programa d’Higiene de Mans de l’Hospital de Bellvitge.

Per mantenir el nivell assolit, es realitzen auditories periòdiques per conèixer l’estat d’aquestes instal·lacions. Els darrers resultats recollits indiquen que el 100% de les àrees d’hospitalització disposen de les facilitats adequades. “El nostre centre disposa de dispensadors amb preparats alcohòlics a l’interior de totes les habitacions i de totes les consultes i altres àrees assistencials. També s’han renovat les piques que utilitzen els professionals per rentar-se les mans amb aigua i sabó, i es segueixen uns criteris unificats sobre els productes higiènics de què s’ha de disposar”, explica la Dra. Gavaldà.

Seguint la dinàmica dels resultats obtinguts i tenint en compte la importància de la promoció d’aquesta iniciativa, el programa es proposa com a nous objectius augmentar encara més l’adherència i, sobretot, aconseguir un canvi cultural pel que fa a la higiene de mans. “El canvi cultural que es pretén amb la higiene de mans és considerar com inadmissible l’atenció sanitària sense fer asèpsia de les mans. L’assoliment d’aquest canvi cultural no és senzill, i passa per adoptar polítiques institucionals decidides que fomentin la posada en marxa de campanyes multimodals als centres sanitaris, amb un fort component motivacional”, segons la Dra. Gavaldà.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels 5 grans hospitals universitaris de Catalunya, registrant 30.700 altes anuals, de les quals el 34,9% són d’alta complexitat. És l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya fins a les Terres de l’Ebre, la qual cosa significa una cobertura assistencial per a més de 2 milions d’habitants. Ha estat TOP 20 en el rànquing dels millors hospitals de l’Estat de forma consecutiva en els últims quatre anys.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email