La GTMS ha impulsat la col·laboració territorial en l'àmbit de l'electromedicina

En la línia del procés de coordinació i integració de serveis dins de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, aquest any 2011 la Unitat d’Electromedicina de l’HUB, que depèn de la Direcció de Serveis Generals i Projectes, ha efectuat diverses intervencions en l’àmbit territorial (Atenció Primària Costa de Ponent i Hospital de Viladecans).

Així, la Unitat d’Electromedicina de l’HUB ha assessorat i participat en la gestió del concurs de revisió d’aparells d’electromedicina. Ha participat, així mateix, en la revisió del plec tècnic del concurs d’electromedicina de l’Hospital de Viladecans, al qual ha assessorat també per aconseguir recanvis de proveïdors alternatius. Igualment, ha col·laborat amb aquest centre en la implementació del programa de gestió de manteniment ETC de què disposa l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Pel que fa a l’Atenció Primària, ha participat en l’establiment de criteris de revisió d’aparells d’electromedicina en aquest àmbit, amb la priorització, pel seu risc potencial, dels equips que subministren energia al pacient. També ha assessorat el CAP Pura Fernández de l’Hospitalet de Llobregat en la disposició d’equipaments de rajos X.

Una altra actuació rellevant ha estat l’oferiment de fer les revisions funcionals i de seguretat elèctrica de tots desfibril·labors de l’Atenció Primària. Aquesta iniciativa s’ha traduït, aquest any, en un total de 25 revisions dels desfibril·ladors que s’han fet arribar al taller d’electromedicina de l’HUB.

Aquest seguit de col·laboracions dins del marc territorial permeten rendibilitzar al màxim el capital humà i de coneixements de la nostra pròpia organització, amb l’objectiu últim d’oferir a tots els pacients una assistència al més eficient i segura possible.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email