En el marc de la integració territorial de les estructures de suport de la GTMS, i per tal de posar a l’abast dels professionals les dades d’activitat assistencial en un format més dinàmic i pràctic, s’està refent tot el sistema de quadres de comandament assistencials i s’ha definit una nova política institucional d’accés a aquest tipus d’informació.

La GTMS desenvolupa els nous quadres de comandament assistencials i els posa a l’abast de tots els professionals

A partir del mes de juliol, tots els professionals de l’HUB i de l’HV poden accedir als quadres de comandament d’ambdós hospitals a través de les respectives intranets. Els quadres es presenten en un format interactiu i dinàmic, que permet conèixer i valorar l’evolució dels indicadors assistencials a nivell de les diferents àrees (Hospitalització, Bloc Quirúrgic, Urgències i Àrea Ambulatòria) i serveis de l’hospital.

La informació de cada servei detallada per unitats de tractament i prestacions es pot consultar utilitzant l’enllaç corresponent (informació detallada per serveis) ubicat a la mateixa plana principal de quadres de comandament de la intranet. Aquest nivell d’informació desagregada es presenta en format estàtic (PDF). A través de la mateixa plana, es té accés a la informació històrica elaborada abans de la implantació del SAP.

Un cop elaborats els quadres de comandament de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Hospital de Viladecans, s’ha començat a treballar amb Atenció Primària per integrar les seves dades en el nou sistema d’informació assistencial territorial.

Com a complement als nous quadres de comandament, s’està acabant de dissenyar a nivell de la Secretaria Tècnica Territorial un circuit específic per donar resposta a necessitats més puntuals i específiques d’informació assistencial. Es preveu utilitzar un sistema de sol·licitud electrònica i un circuit unificat amb entrada única, prioritzat en base a les característiques i destí de la informació sol·licitada.

El nou sistema de quadres de comandament s’ha elaborat amb la participació de professionals dels Gabinets Tècnics i d’Informàtica-TICs, que formen part de l’estructura de la Secretaria Tècnica de la GTMS.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email