La fibrinòlisi farmacològica: augmenta el risc de mortalitat en pacients amb embòlia pulmonar?

L’embòlia pulmonar és la tercera causa de mortalitat cardiovascular a Espanya. Mentre que el tractament més freqüent es basa en l’administració d’anticoagulants, el grau d’eficàcia de la fibrinòlisi farmacològica respecte a aquest tractament estàndard encara planteja moltes incògnites.

L’estudi ha revelat que en els pacients amb estabilitat hemodinàmica -sense distinció entre els pacients amb disfunció del ventricle dret- el risc de mort per als tractats amb fibrinòlisi és més alt respecte els que no han rebut aquest tractament. En els pacients amb inestabilitat hemodinàmica, el tractament fibronolític no s’ha relacionat amb un efecte sobre la mortalitat.

Amb la publicació de l’article “Thrombolytic therapy and outcome of patients with an acute symptomatic pulmonary embolism”, els doctors A. Riera et al. aporten noves evidències sobre les conseqüències de la fibrinòlisi farmacològica en els pacients amb embòlia pulmonar.

A partir de la base de dades del registre RIETE -registre internacional amb més de 40.000 pacients-, els investigadors han classificat una mostra en dos subgrups: els pacients que presenten inestabilitat hemodinàmica i els que no en presenten.

Les conseqüències de la fibrinòlisi farmacològica en l’embòlia pulmonar són difícils d’estudiar per la baixa freqüència del tractament, però semblen, en canvi, responsables directes d’una elevada mortalitat.

Actualment, el Dr. Riera està estudiant quines són les causes de l’increment de mortalitat en el subgrup de pacients amb estabilitat hemodinàmica que han rebut fibrinòlisi.

Per veure l’abstract de l’article, cliqueu aquí.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email