La Dra. Verònica Gálvez ha fet una estada de dos mesos al Black Dog Institute de Sydney (Austràlia), com a resident de 4t any de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, per formar-se en l’estimulació elèctrica transcranial directa (tDCS) com a possible nova eina per al tractament de la depressió.

La Dra. Gálvez l’ha valorat globalment com una experiència immillorable, ja que li ha permès participar i iniciar-se de forma rigorosa i activa en la investigació d’aquesta nova eina terapèutica.

Ha estat una de les diverses rotacions en centres punters de l’estranger que l’Hospital Universitari de Bellvitge promou entre els seus residents, d’acord amb el que estableix la legislació sobre formació d’especialistes en ciències de la salut, per tal que puguin ampliar els seus coneixements en determinades tècniques específiques o fer estudis complementaris concrets.

Alguns pacients amb depressió poden no respondre, rebutjar o no tolerar els efectes secundaris dels tractaments existents (teràpies psicològiques, fàrmacs antidepressius, teràpia electroconvulsiva…). Per aquest motiu, s’estan investigant noves eines terapèutiques no invasives com ara l’estimulació elèctrica transcrianal directa (tDCS), que consisteix en l’ús d’un corrent elèctric dèbil aplicat a través d’elèctrodes al cuir pilós per tal d’estimular regions corticals diana i generar així canvis en l’excitabilitat neuronal d’aquestes regions.

Encara que estudis realitzats entre 1960 i 1970 ja suggerien que la tDCS era útil en el tractament de la depressió, els efectes fisiològics i la validesa científica de la tècnica només han estat aclarits amb estudis neurofisiològics i de neuroimatge recents.

En el moment actual, només s’han fet tres assajos clínics de l’ús de la tDCS com a tractament de la depressió, tots els quals informen de resultats positius i conclouen que la tDCS és segura, indolora i ben tolerada. El tractament és relativament econòmic i pràctic, ja que els participants acudeixen com a pacients ambulatoris 3 cops per setmana, o bé diàriament, per rebre sessions de vint minuts de durada.

Durant l’estada a Sydney, la Dra. Gálvez ha col·laborat en la realització d’un assaig clínic amb tDCS anòdica 2mA, administrada diàriament a pacients deprimits. En particular, la seva activitat ha consistit a avaluar possibles pacients candidats a entrar a l’estudi, preparar els pacients participants i administrar-los la tDCS cada dia de la setmana (en total ha realitzat més de 300 sessions d’estimulació cerebral amb tDCS), fer la funció d’avaluadora cega realitzant el seguiment d’alguns pacients, i participar activament en les reunions setmanals de l’equip d’investigació per monitorar l’evolució de l’assaig clínic.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email