La Dra. Rosa Hernàndez ha defensat la seva tesi doctoral, centrada en l’establiment de fenotips de neuroimatge de la depressió

La Dra. Rosa Hernàndez Ribas, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar el passat dia 16 de març, al campus de la UB a Bellvitge, la seva tesi doctoral, centrada en l’establiment de fenotips de neuroimatge de la depressió.

El treball, titulat Estudi mitjançant ressonància magnètica de les bases neurals del trastorn depressiu major: aspectes clínics, evolutius i de resposta al tractament, va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude. Els directors de la tesi van ser el Dr. Julio Vallejo, el Dr. Narcís Cardoner i el Dr. Carles Soriano Mas.

L’objectiu del treball va ser recollir una sèrie de dades tant de les estructures com de les funcions cerebrals obtingudes a través de ressonància magnètica i analitzar-les posant-les en relació amb variables clíniques d’evolució i de resposta al tractament del trastorn depressiu major.

A través d’aquests estudis i anàlisis, el treball va aconseguir establir una sèrie de fenotips de neuroimatge associats a característiques concretes del trastorn depressiu (com ara manifestacions clíniques de la malaltia, nombre de recurrències, i aspectes de la resposta al tractament).

Aquestes aportacions permeten distingir millor entre grups i subgrups de pacients i conèixer millor les diferents manifestacions de la malaltia, amb l’objectiu últim d’incrementar la idoneïtat i efectivitat dels tractaments.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email