La Dra. Marta Banqué ha defensat la seva tesi doctoral sobre la relació entre vitamina D i càncer colorectal

La Dra. Marta Banqué, investigadora de l’IDIBELL vinculada al Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar, el passat 9 de març, a la sala d’actes de la Universitat de Barcelona del campus de Bellvitge, la seva tesi doctoral Vitamina D i altres factors nutricionals en el desenvolupament dels càncer colorectal. Estudi de casos i controls. La tesi ha estat dirigida pel Dr. Josep M. Ramon, cap del Servei de Medicina Preventiva de l’HUB. Va obtenir la qualificació d’excellent cum laude.

En el nostre mitjà, existeixen escassos estudis analítics que hagin intentat verificar la hipòtesi que els pacients amb càncer colorectal presenten nivells més baixos de vitamina D. Això ha portat la Dra. Banqué a realitzar aquest treball d’investigació, que ha tingut com a objectiu principal verificar l’associació entre vitamina D i presència de càncer colorectal mitjançant un disseny de tipus cas-control utilitzant la història dietètica com a instrument d’estudi. Així mateix, s’han estudiat els nivells plasmàtics de vitamina D entre ambdós grups.

La font majoritària de vitamina (de l’ordre del 85 % al 90 %) és l’exposició solar. Els motius pels quals a casa nostra hi ha nivells baixos de vitamina D podrien atribuir-se a la variació estacional, la manca d’activitats d’oci a l’aire lliure, la menor síntesi de vitamina D amb l’edat, i el baix contingut de vitamina D en els aliments. Probablement, la prevalença de dèficit de vitamina D a Europa i a casa nostra augmentarà a conseqüència de l’envelliment de la població.

L’estudi confirma la hipòtesi del paper protector de la vitamina D, amb una disminució del risc de càncer colorectal d’un 50 % mitjançant la ingesta d’aquesta vitamina, i del 40 % per a nivells plasmàtics > 49.13 nmol/L.

Des d’una perspectiva de salut pública, la qüestió rau en com aplicar els coneixements dels efectes protectors de la vitamina D, i si podria recomanar-se una mínima exposició solar. Seria molt difícil d’implementar, atesa l’associació amb el càncer de pell i la dificultat de controlar aquesta exposició per a les variables d’edat, latitud, pigmentació de la pell i l’ús de cremes de protecció solar.

La gran variabilitat de valors plasmàtics de vitamina D entre països, fins i tot entre països europeus veïns, fa que establir una aproximació òptima de valors plasmàtics a partir d’estudis observacionals sigui difícil. Per tant, caldrien estudis experimentals que estudiessin la relació dosi-resposta entre ingesta de vitamina D i reducció de risc de càncer colorectal per conèixer la disminució d’aquest risc.

Com que hi ha pocs aliments que continguin quantitats significatives de vitamina D, una estratègia de Salut Pública seria promoure la suplementació dels aliments amb vitamina D, per exemple els productes lactis, el suc de taronja i els cereals, ja no només per prevenir l’osteoporosi, sinó amb el missatge de prevenir el càncer colorectal.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email