La Dra. Francesca Gili, resident de 3r any de Medicina Interna, ha fet una estada a l'Istituto di Medicina Interna e Geratria de Roma

La Dra. Francesca Gili, resident de 3r any de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat una estada, del 7 al 25 de març, a l’Istituto di Medicina Interna e Geratria. Università Cattolica del Sacro Cuore de Roma.

El Servei de Medicina Interna de l’Istituto di Medicina Interna e Geratria té una àmplia experiència en ecografia i realitza anualment cursos internacionals de reconegut prestigi.

Està especialitzat en la realització de procediments ecogràfics abdominals per al diagnòstic a les àrees de Medicina Interna, Gastroenterologia i Oncologia, abordatge dirigit d’accessos vasculars cervicals i abdominals. També es realitzen ecografies diagnòstiques i terapèutiques de lesions hepàtiques (biòpsies, drenatges ecoguiats, ablacions locals amb alcohol i radiofreqüència, etc.).

El Servei realitza proves ecogràfiques tant dels pacients ingresats com dels pacients ambulatoris de la seva àrea d’influència.

L’activitat desenvolupada pels facultatius assistents està tutoritzada, cosa que permet l’ampliació de coneixements teòrics i pràctics de manera segura i reglada. La realització dels procediments ecogràfics i intervencionistes proporcionen eines teoricopràctiques d’intepretació de les imatges ecogràfiques.

La possibilitat de poder realitzar el curs durant l’estada permet aprofundir en els coneixements teòrics de l’ecografia: anatomia ecogràfica, significat de les exploracions amb dòppler, realització d’exploracions i procediments diagnòstics ecoguiats de diferents òrgans i sistemes.

Setmanalment es realitza una avaluació tant dels coneixements teòrics adquirits com dels pràctics mitjançant la interpretació en directe de les imatges ecogràfiques durant la realització de les diferents proves. Es realitza un examen al final del curs que permet valorar la competència adquirida durant tota l’estada.

De forma global valoro molt favorablement la meva rotació externa per l’Istituto di Medicina Interna e Geratria de l’Università Cattolica del Sacro Cuore, que m’ha permès ampliar els meus coneixements ecogràfics d’una forma molt activa i ben estructurada, i que em poden ajudar a la meva pràctica diària, ja que avui en dia cada vegada és més necessari el domini de l’abordatge dirigit i ecoguiat per a molts procediments diagnòstics i probablement serà necessari en un futur, per a la realització de la majoria dels procediments invasius.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email