La Dra. Eva Cases ha fet una estada de tres mesos a la Clínica Universidad de Navarra

La Dra. Eva Cases Rodríguez, facultativa resident de quart any de l’especialitat de Neurofisiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat una estada de tres mesos a la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

L’objectiu principal de la meva rotació va ser ampliar coneixements tant en la realització d’estimulació cerebral profunda com en l’anàlisi posterior dels registres i les seves implicacions clíniques.

El grup de treball de cirurgia de trastorns del moviment de la CUN té una amplia experiència en estimulació cerebral profunda i, des de l’any 1995, realitza aquest tipus de tractament en patologies com ara la malaltia de Parkinson. Aquest equip de treball és multidisciplinari i està format per un neuròleg especialista en ganglis basals, un neurocirurgià especialitzat en cirurgia estereotàxica i un neurofisiòleg expert en registre intracerebral.

En concret, i centrat en la malaltia del Parkinson, el tractament actual consisteix en l’implantació d’elèctrodes estimuladors al nucli subtalàmic (NST), mitjançant registres neurofisiólogics intraoperatoris. Durant el període postoperatori, es realitzen novament registres de l’NST per estudiar l’activitat oscil·latòria i poder definir com es podran obtenir els millors resultats terapèutics en iniciar l’estimulació.

Així mateix, he aprofitat la meva estada per ampliar també coneixements en el camp de la polisomnologia, la videoelectroencefalografia i la ressonància magnètica funcional, tècniques en les quals aquest grup de treball també és expert.

He pogut establir una gran interrelació amb altres professionals i valorar una altra forma de treball. Aquesta estada m’ha permès ampliar coneixements en un camp concret de la meva especialitat en un centre capdavanter i considero que aquesta rotació ha estat molt profitosa en tots els sentits: docent, assistencial i humà. En resum, ha estat una gran experiència.

Els serveis de neurologia i neurofisiologia de la CUN treballen estretament amb el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) i el Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA) de la Universitat de Navarra.

Barcelona 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email